Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

OD 19.12.2013 SE PORODNICE NACHÁZÍ NOVĚ V PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ (TŘETÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ)

Po rekonstrukci původního chirurgického pavilonu strakonické nemocnice se stěhují další oddělení na svá definitivní pracoviště. Do pavilonu operačních oborů se přestěhovalo a od 20.12.2013 je plně funkční gynekologicko-porodnické oddělení. Gynekologická ambulance, lůžková gynekologie a porodnice se tak přiřadily a vytvořily funkční celek se stanicí šestinedělí, která již byla provozována v přístavbě tohoto pavilonu, v jeho jižním křídle. Gynekologickou ambulanci najdete vlevo z haly hlavního vstupu do budovy, lůžkové stanice a porodnici pak ve druhém nadzemním podlaží.

Hlavní vchod do budovy je z východní strany, tj.směrem od interního pavilonu. Ve vstupní hale podá pacientům i návštěvníkům nemocnice informace nepřetržitá služba. Průběžně jsou upravovány informační tabule, proto prosíme, věnujte jim zvýšenou pozornost.

Stěhování lůžkových oddělení do zrekonstruovaného pavilonu je dnešním dnem ukončeno. V budově se tedy nachází nově vzniklé spojené oddělení ARO-JIP, které poskytuje i pooperační péči pacientům a pacientkám chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení, kompletní chirurgické oddělení a gynekologicko - porodnické oddělení. V provozu jsou i zrekonstruované centrální operační sály a nově vybudovaná centrální sterilizace a odběrová místnost. Následně se do budovy přestěhuje ještě pracoviště patologie.

Jak už jsme dříve informovali, dětské oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. se navrátilo na své původní pracoviště a 18. 12. 2012 zde zahájilo provoz v prostorách původního gynekologicko-porodnického pavilonu (pavilon vlevo směrem od hlavní vrátnice, 1.patro). Dětské odborné ambulance a dětská pohotovost (soboty, neděle a svátky 8-20 hod.) zatím zůstávají v přístavbě chirurgického pavilonu v přízemí (jižní křídlo, vstup od lékárny), mimo tuto dobu vaše dítě ošetří lékař na dětském lůžkovém oddělení.

Děkujeme všem pacientům a návštěvníkům nemocnice, kteří potřebovali naše služby v době rekonstrukčních prací a častého stěhování, za trpělivost a shovívavost k situacím, které i jim komplikovaly pobyt.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.