Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

OD 19.12.2013 SE PORODNICE NACHÁZÍ NOVĚ V PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ (TŘETÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ)

Po rekonstrukci původního chirurgického pavilonu strakonické nemocnice se stěhují další oddělení na svá definitivní pracoviště. Do pavilonu operačních oborů se přestěhovalo a od 20.12.2013 je plně funkční gynekologicko-porodnické oddělení. Gynekologická ambulance, lůžková gynekologie a porodnice se tak přiřadily a vytvořily funkční celek se stanicí šestinedělí, která již byla provozována v přístavbě tohoto pavilonu, v jeho jižním křídle. Gynekologickou ambulanci najdete vlevo z haly hlavního vstupu do budovy, lůžkové stanice a porodnici pak ve druhém nadzemním podlaží.

Hlavní vchod do budovy je z východní strany, tj.směrem od interního pavilonu. Ve vstupní hale podá pacientům i návštěvníkům nemocnice informace nepřetržitá služba. Průběžně jsou upravovány informační tabule, proto prosíme, věnujte jim zvýšenou pozornost.

Stěhování lůžkových oddělení do zrekonstruovaného pavilonu je dnešním dnem ukončeno. V budově se tedy nachází nově vzniklé spojené oddělení ARO-JIP, které poskytuje i pooperační péči pacientům a pacientkám chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení, kompletní chirurgické oddělení a gynekologicko - porodnické oddělení. V provozu jsou i zrekonstruované centrální operační sály a nově vybudovaná centrální sterilizace a odběrová místnost. Následně se do budovy přestěhuje ještě pracoviště patologie.

Jak už jsme dříve informovali, dětské oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. se navrátilo na své původní pracoviště a 18. 12. 2012 zde zahájilo provoz v prostorách původního gynekologicko-porodnického pavilonu (pavilon vlevo směrem od hlavní vrátnice, 1.patro). Dětské odborné ambulance a dětská pohotovost (soboty, neděle a svátky 8-20 hod.) zatím zůstávají v přístavbě chirurgického pavilonu v přízemí (jižní křídlo, vstup od lékárny), mimo tuto dobu vaše dítě ošetří lékař na dětském lůžkovém oddělení.

Děkujeme všem pacientům a návštěvníkům nemocnice, kteří potřebovali naše služby v době rekonstrukčních prací a častého stěhování, za trpělivost a shovívavost k situacím, které i jim komplikovaly pobyt.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.