Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Dne 13. listopadu 2013 proběhl v akciové společnosti Nemocnice Strakonice nácvik evakuace pacientů při požáru. Fiktivní požár vznikl ve III. patře pavilonu interny a plicního oddělení, smyslem je prověření preventivních opatření, zaměřených na trvalé zvyšování bezpečí pacientů i zaměstnanců nemocnice. Cvičení proběhlo ve spolupráci s Hasičským sborem Jihočeského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, tato cvičení v nemocnici probíhají každoročně na různých odděleních a nácvik je vítán i ze strany integrovaného záchranného systému. Při vlastním nácviku transportu nejsou finálně využíváni pacienti nemocnice, ale figuranti z řad zaměstnanců.

Fotogalerie

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.