Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Dalším objektem, který se změnil k lepšímu, je budova nazývaná ambulance. Tato nemocniční budova, která přiléhá k Radomyšlské ulici, sloužila původně jako ubytovna lékařů a sester. „Dodneška zde ještě jeden byt přetrvává, kromě toho zde sídlí psychiatrická a psychologická ambulance, kalmetizační středisko, technické zázemí obslužných provozů, pracoviště informatika a sklady. Kromě toho jsou dvě ambulance pronajaty dalším subjektům," představuje objekt ředitel nemocnice Tomáš Fiala. V roce 2012 byl objekt kompletně zateplen, došlo k výměně oken a dveří a výměně střešní krytiny s celkovým nákladem 4,3 milionu korun bez DPH.

Čtěte více na: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/ambulance-sviti-novou-fasadou-20131117.html

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.