Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Lékárna a diabetologická poradna strakonické nemocnice nabídne ve čtvrtek všem zájemcům informace o předcházení diabetu. Lidem zdarma změří hladinu cukru v krvi.

Strakonická nemocniční lékárna poskytne ve čtvrtek 14. listopadu, na který připadá Světový den diabetu, informační akci o této civilizační chorobě. „Klientům poradíme a předáme informační materiály o předcházení diabetickým komplikacím. A protože jedním z rizikových faktorů tohoto onemocnění je nadváha, poradíme, jakými přípravky mohou podpořit svou snahu o snížení tělesné hmotnosti,“ říká ředitel Nemocnice Strakonice, a. s. MUDr. Tomáš Fiala a zdůrazňuje, že pro úspěšnou léčbu cukrovky je důležitý včasný záchyt nastupující nemoci. „Klienti si proto mohou tento den nechat zadarmo změřit aktuální hladinu cukru v krvi v diabetologické poradně naší nemocnice v době od 7 do 12 hodin.“

Diabetes je civilizační onemocnění. K jeho vzniku ve většině případů přispívá život ve stresu, nadměrný příjem energie, nevhodné složení potravy a nedostatek pohybu, tedy faktory, které také velmi často vedou k obezitě. Pouze asi u 8 % diabetiků se onemocnění rozvine na základě vrozených genetických dispozic nebo nějaké druhotné příčiny. Nevhodný životní styl však může uspíšit vznik diabetu a komplikovat průběh onemocnění.

Základní příčinou cukrovky je neschopnost organismu produkovat nebo efektivně využívat životně důležitý hormon inzulín, který je zodpovědný za přeměnu stravy v energii. Základní úlohou inzulinu je vychytávat cukr (hlavní zdroj energie pro organismus) z krve a předávat ho životně důležitým orgánům a tkáním.

Neléčená cukrovka zabíjí nebo způsobuje těžká poškození nejdůležitějších systémů, která pak vedou k závažným komplikacím. Chronické komplikace diabetu jsou způsobeny postižením velkých cév (v srdci, mozku, dolních končetinách) a malých cév (postižení se pak projeví sníženou funkcí ledvin, poruchami zraku a nervů).

K základním opatřením pro předcházení diabetickým komplikacím patří:

- udržovat diabetes dobře kompenzovaný, pravidelně navštěvovat lékaře, správně užívat předepsané léky

- dodržovat dietní opatření pro diabetiky

- omezit nadměrný příjem alkoholických nápojů

- provozovat pravidelný a přiměřený tělesný pohyb

- nekouřit

- vyhýbat se stresovým situacím

V České republice každoročně stoupá počet registrovaných diabetiků. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se ke konci roku 2012 s diabetem léčilo více než 841 tisíc pacientů, což představovalo nárůst výskytu tohoto onemocnění v populaci o více než 15 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku.

Světový den diabetu byl vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako reakce na rostoucí obavy ze zvyšující se zdravotní hrozby, kterou diabetes představuje.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.