Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Všechny operační sály strakonické nemocnice jsou nově soustředěny do jednoho bloku.

Fotogalerie

 


Stavební práce trvaly čtyři roky, poslední pavilon byl dokončen za jeden rok. Za plného provozu strakonická nemocnice postupně zmodernizovala celý svůj areál.

V úterý 22. října byla předána poslední budova operačních sálů. „Završena tak byla i akce nazvaná Ekologizace nemocnice, protože stavební zásahy významně přispěly ke snížení energetické náročnosti našeho provozu a k omezení zplodin v ovzduší. V průběhu čtyř let jsme investovali celkem 395 milionů korun, které zefektivnily provoz a do budoucnosti stabilizovaly toto zdravotnické zařízení,“ říká ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., Tomáš Fiala.

Stavební práce probíhaly ve dvou etapách a zmodernizovaly včetně zateplení celkem deset budov v areálu zdejšího lesoparku. V objektech jsou vyměněna okna a dveře. Nové jsou i radiátory topení opatřené regulačními prvky. Po zateplení dostaly budovy také novou fasádu. „Na investicích se kromě evropských dotací a financí akciové společnosti Nemocnice Strakonice podílí i Jihočeský kraj. Máme zájem, aby naše nemocnice i v časech, které zdravotnictví příliš nepřejí, byly v takové kondici, která umožní poskytnout obyvatelům regionu péči, za niž se nemusíme stydět,“ zdůrazňuje hejtman Jiří Zimola.


Právě dokončená rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních oborů umožňuje poskytnout pacientům a zdravotnickému personálu komfort v podobě nových prostor, ale i nového moderního vybavení, estetického a bezbariérového prostředí i soukromí prostřednictvím převážně dvou a třílůžkových pokojů. „Do nových prostor se vrátí chirurgické oddělení se svými ambulancemi včetně nově vybudované akutní ambulance se zákrokovým sálkem.

Operační sály jsou přestavěny, jejich počet je snížen ze šesti na čtyři a jsou pojaty jako centrální pro využití více odbornostmi. Operovat zde budou jak lékaři chirurgického, tak i gynekologicko-porodnického oddělení. Součástí rekonstrukce sálů je také přístavba sterilní chodby, přes kterou jsou sály zásobovány sterilním materiálem,“ přibližuje ředitel Tomáš Fiala. Do budovy se nastěhuje i gynekologicko-porodnické oddělení, které bude využívat nové porodní pokoje. Ty umožní pobyt rodičky před porodem i po něm na jednom místě, takže maminky nebudou muset přecházet k porodu do jiných prostor.

„Změny ve stavebním uspořádání se po návratu do rozšířených prostor se třinácti lůžky dočká i ARO. Součástí oddělení bude nově multioborová jednotka intenzívní péče pro operované a ostatní pacienty chirurgických oborů, vyžadující intenzívní péči,“ připomíná další efekt modernizace ředitel Tomáš Fiala. V přízemí budovy se našel prostor i pro dostupnější odběrovou místnost. Radiodiagnostické oddělení získalo nové prostory pro umístění CT a angio pracoviště, neurologické oddělení prostor pro elektroencefalografické pracoviště.

Společně s již dříve zprovozněným jižním křídlem budovy vznikl celek sdružující nemocniční činnosti. Komplex má nové vybavení, zázemí pro personál, příjemné, funkční a bezpečné prostředí pro 138 hospitalizovaných pacientů (125 standardních a 13 intenzivních lůžek) a 15 novorozenců a také pro pacienty radiodiagnostického oddělení a mnohých specializovaných ambulancí. O pacienty v tomto komplexu bude pečovat více než 200 zaměstnanců.

V Nemocnici Strakonice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14 500 pacientů. Lékaři zde provedou cca. 5 000 operačních zákroků, téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 7 600 hemodialýz. Loni se zde narodilo 724 dětí. Sanitky strakonické nemocnice ročně převezou téměř 20 000 pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně. Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 9 ha plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, v zařízení pracuje průměrně 540 zaměstnanců – z toho 100 lékařů, z nich téměř 80 % s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou. V letech 2008-2012 nemocnice do zlepšení vybavení a péče investovala celkem 244,5 milionu korun.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.