Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Investice do osmi nemocnic vlastněných Jihočeským krajem dosáhly v posledních pěti letech bezmála 2,74 miliardy korun. Tyto investiční zdroje byly kryty z vlastních zdrojů nemocnic, částečně z rozpočtu kraje a v hlavní míře pak z dotací Evropské unie.

„Přes destruktivní politiku dnes už minulých dvou vlád Mirka Topolánka a Petra Nečase se podařilo udržet jihočeské nemocnice v dobré kondici. Navzdory škrtům v úhradové vyhlášce ministerstva zdravotnictví, které při stejných výkonech připravily jihočeské nemocnice o zhruba 350 miliónů korun, hospodaří naše nemocnice beze ztrát. Vytvořený zisk je pak reinvestován zpět do rozvoje jednotlivých zdravotnických zařízení," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

V letech 2008 - 2012 směřovaly největší investice ve výši bezmála 1,087 miliardy korun do českobudějovické nemocnice. Ta je, a i do budoucna zůstane, centrem vysoce specializované medicínské péče v regionu. Příkladem může být zdejší kardiocentrum, traumacentrum, onkocentrum, perinatologické centrum a další pracoviště. Jejich spádová oblast přitom zasahuje i sousední regiony. Západní, střední Čechy a Vysočinu.

Na modernizaci budovy a technického vybavení traumacentra šlo přibližně 180 miliónů korun. Dalších přibližně 70 miliónů korun směřovalo do vybudování nového katetrizačního traktu Kardiocentra v pavilonu C. Zhruba 85 procent všech prostředků bylo hrazeno z evropských dotačních zdrojů. Do modernizace technologického vybavení laboratoří investovala českobudějovická nemocnice 57 miliónů korun, přičemž přibližně 90 procent této částky pokryla evropská dotace. 83 miliónů korun čerpalo v rámci Regionálního operačního programu (ROP) také Centrum komplexní onkologické péče Nemocnice České Budějovice, a.s., na modernizaci svého přístrojového vybavení.

„Chceme jižní Čechy bezpečné. Součástí tohoto krajského programu je mimo jiné co nejlepší zajištění zdravotní péče," zdůraznil hejtman Jiří Zimola.

Vedle už zmíněné českobudějovické nemocnice dosáhly mezi roky 2008 a 2012 investice do nemocnice v Českém Krumlově 140,9 miliónu korun, do nemocnice Dačice 22,1 miliónu korun, do nemocnice Jindřichův Hradec 153,9 miliónu korun, do nemocnice Písek 275,5 miliónu korun, do nemocnice Prachatice 133,9 miliónu korun, do nemocnice Strakonice 244,5 miliónu korun a do nemocnice Tábor 679,9 miliónu korun.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.