Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

V září uplyne pět let od doby, kdy byly soustředěny všechny laboratorní odbornosti do jedné budovy v areálu strakonické nemocnice. „Vytvořením takového laboratorního komplexu se strakonická nemocnice zařadila mezi několik prvních nemocnic v České republice, kde již podobná centra vznikla. Tato událost opět posunula dopředu jihočeské zdravotnictví," uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Centrální laboratoře zajišťují analýzy biologických materiálů (krev, moč a jiné tělesné tekutiny, tkáně) a stěrů z jejich povrchů, invazivně zaváděných katetrů a jejich vstupů. Neoddělitelnou součástí činnosti jsou odborné konzultace a interpretace zjištěných výsledků. Samotný proces jejich vzniku začal v polovině roku 2006 postupným sjednocováním původně čtyř samostatných laboratorních oddělení a následně komplexním sloučením do jedné rekonstruované budovy. Podařilo se vybudovat centrální pracoviště poskytující nadstandardní služby s pomocí moderních technologií a nadstandardního vybavení, které ovládají atestovaní specialisté.

„Podařilo se nám ušetřit třicet pět procent prostoru. Přešli jsme na společný příjem, pacienti k nám přicházejí na jedno místo, nikoli na čtyři. Pro většinu vyšetření, které se zajišťuje z krve pro biochemii, hematologii a infekční sérologii jsme zavedli společnou žádanku. Využíváme systém automatického načítání žádanek. Sjednotili jsme i odběrový systém pokud jde o typy zkumavek a pracujeme z takzvané primární zkumavky," vyjmenovává některé z předností tohoto pracoviště primářka Eva Šimečková, která svojí odbornou erudicí, nadšením a manažerskými schopnostmi vybudovala za podpory vedení nemocnice špičkové jihočeské pracoviště.

„Z pohledu pacientů, ale i zdravotnického personálu nemocnice se zjednodušilo předávání všech vzorků bez ohledu na požadovaná vyšetření - uskutečňuje se na jednom místě, a to dokonce v jednom ´příjmovém okně´. To samozřejmě také přispělo k rychlejším výsledkům. Pacientům se odebírá méně biologického materiálu, což je například při odběru krve pro mnohé příznivější okolnost. Pro nás je to i úspora spotřebního materiálu," přidává další pozitiva ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Centrální laboratoře zajištují během jednoho kalendářního roku milion vyšetření a analýzy provádějí nejen pro potřeby nemocnice. Zhruba polovinu vzorků, s nimiž zde pracují, získávají od lékařů z terénu. „Máme vlastní svozovou službu, která se podle harmonogramu vycházejícího z požadavku lékařů i několikrát denně dostává záhy k těmto lékařům a zcela standardně včetně lednic v autě dopravíme vzorky k nám," přibližuje logistiku primářka Šimečková. Této spolupráce s terénními lékaři si velmi cení také vedení nemocnice. „Na základě smluvního vztahu s terénními lékaři zajišťujeme dvě svozové linky a trvale tak svážíme materiál do nemocnice. Těmto praktickým a odborným lékařům zase nemocnice poskytuje jiné služby, například prostřednictvím těchto svozových linek jim dovezeme jejich lékařské prádlo, které v naší prádelně vypereme," dodává ředitel Fiala.

Centrální laboratoře ve strakonické nemocnici zahrnují čtyři odbornosti. Tvoří je:

- hematologie a krevní sklad

- klinická biochemie

- klinická mikrobiologie antibiotické středisko

- patologie

Předností strakonických centrálních laboratoří je rovněž dostupnost jejich služeb. Zajišťují nepřetržitý provoz úseku hematologie a krevního skladu a biochemie. Mikrobiologie přijímá a zpracovává vzorky ve všední dny od 6 do 18 hodin, o víkendech a ve svátek konají pohotovostní službu. Poslední z úseků - patologie - zajišťuje sekční část pitvy.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.