Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

V září uplyne pět let od doby, kdy byly soustředěny všechny laboratorní odbornosti do jedné budovy v areálu strakonické nemocnice. „Vytvořením takového laboratorního komplexu se strakonická nemocnice zařadila mezi několik prvních nemocnic v České republice, kde již podobná centra vznikla. Tato událost opět posunula dopředu jihočeské zdravotnictví," uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Centrální laboratoře zajišťují analýzy biologických materiálů (krev, moč a jiné tělesné tekutiny, tkáně) a stěrů z jejich povrchů, invazivně zaváděných katetrů a jejich vstupů. Neoddělitelnou součástí činnosti jsou odborné konzultace a interpretace zjištěných výsledků. Samotný proces jejich vzniku začal v polovině roku 2006 postupným sjednocováním původně čtyř samostatných laboratorních oddělení a následně komplexním sloučením do jedné rekonstruované budovy. Podařilo se vybudovat centrální pracoviště poskytující nadstandardní služby s pomocí moderních technologií a nadstandardního vybavení, které ovládají atestovaní specialisté.

„Podařilo se nám ušetřit třicet pět procent prostoru. Přešli jsme na společný příjem, pacienti k nám přicházejí na jedno místo, nikoli na čtyři. Pro většinu vyšetření, které se zajišťuje z krve pro biochemii, hematologii a infekční sérologii jsme zavedli společnou žádanku. Využíváme systém automatického načítání žádanek. Sjednotili jsme i odběrový systém pokud jde o typy zkumavek a pracujeme z takzvané primární zkumavky," vyjmenovává některé z předností tohoto pracoviště primářka Eva Šimečková, která svojí odbornou erudicí, nadšením a manažerskými schopnostmi vybudovala za podpory vedení nemocnice špičkové jihočeské pracoviště.

„Z pohledu pacientů, ale i zdravotnického personálu nemocnice se zjednodušilo předávání všech vzorků bez ohledu na požadovaná vyšetření - uskutečňuje se na jednom místě, a to dokonce v jednom ´příjmovém okně´. To samozřejmě také přispělo k rychlejším výsledkům. Pacientům se odebírá méně biologického materiálu, což je například při odběru krve pro mnohé příznivější okolnost. Pro nás je to i úspora spotřebního materiálu," přidává další pozitiva ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Centrální laboratoře zajištují během jednoho kalendářního roku milion vyšetření a analýzy provádějí nejen pro potřeby nemocnice. Zhruba polovinu vzorků, s nimiž zde pracují, získávají od lékařů z terénu. „Máme vlastní svozovou službu, která se podle harmonogramu vycházejícího z požadavku lékařů i několikrát denně dostává záhy k těmto lékařům a zcela standardně včetně lednic v autě dopravíme vzorky k nám," přibližuje logistiku primářka Šimečková. Této spolupráce s terénními lékaři si velmi cení také vedení nemocnice. „Na základě smluvního vztahu s terénními lékaři zajišťujeme dvě svozové linky a trvale tak svážíme materiál do nemocnice. Těmto praktickým a odborným lékařům zase nemocnice poskytuje jiné služby, například prostřednictvím těchto svozových linek jim dovezeme jejich lékařské prádlo, které v naší prádelně vypereme," dodává ředitel Fiala.

Centrální laboratoře ve strakonické nemocnici zahrnují čtyři odbornosti. Tvoří je:

- hematologie a krevní sklad

- klinická biochemie

- klinická mikrobiologie antibiotické středisko

- patologie

Předností strakonických centrálních laboratoří je rovněž dostupnost jejich služeb. Zajišťují nepřetržitý provoz úseku hematologie a krevního skladu a biochemie. Mikrobiologie přijímá a zpracovává vzorky ve všední dny od 6 do 18 hodin, o víkendech a ve svátek konají pohotovostní službu. Poslední z úseků - patologie - zajišťuje sekční část pitvy.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.