Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Nemocnice Strakonice, a.s. byla ve čtvrtek cílem návštěvy skupiny studentů porodní asistence Univerzity De Paul v Chicagu v americkém státě Illinois. Zavítali zde v rámci svých stáží, které podnikají po světě. Zařízení si vybrali opakovaně po loňských zkušenostech.

„Chtěla jsem ukázat svým studentům strakonickou nemocnici, která je velice přátelská a má otevřenou a příjemnou atmosféru. Ta je zde ve srovnání třeba s velkými a rušnými nemocnicemi v Praze mnohem příjemnější a je i vstřícnější pro rodiny a pacienty,“ vysvětluje smysl návštěvy vedoucí skupiny prof.Linda Graf, která společně se svým manželem, rovněž pedagogem této univerzity, přivezla na jih Čech šest studentek a jednoho studenta.

Ve strakonické nemocnici navštívili nejen porodnické oddělení, porodní sály, oddělení šestinedělí, ale seznámili se i s Dětským centrem Jihočeského kraje a podívali se i na oddělení jiných odborností. „Jsem rád, že si pedagogičtí pracovníci této univerzity opakovaně vybrali z evropských nemocnic tu naši, která má akreditaci pro studium bakalářského oboru porodní asistentka. Poznávají tak i něco jiného, než je americké zdravotnictví. Myslím si, že české zdravotnictví včetně naší nemocnice má co ukazovat,“ říká ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Američané byli překvapeni i velikostí nemocnice, která předčila jejich očekávání. „Proti našim představám je mnohem větší, ovšem také je mnohem barevnější a přátelštější,“ shrnuje pocity Linda Graf.

 


Průvodkyní jim byla i vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Bc. Miloslava Bláhová, která zdůrazňuje také další přínos akce spočívající ve vzájemném předávání zkušeností. „Je to pro nás čest, že se o nás zajímají až za „velkou louží“. Rádi si také vyslechneme jejich názory a poznatky a vzájemně se tak obohacujeme,“ podtrhuje vrchní sestra oddělení, které garantuje výuku akreditovaného bakalářského oboru porodní asistentka.

Na skupinu amerických studentů zapůsobila i návštěva zdejšího Dětského centra Jihočeského kraje. „Udělalo na nás nesmírný dojem. Byla bych velice ráda, kdybychom něco takového měli doma v Chicagu. V Americe vůbec zařízení takového typu, které tak podporuje mladé matky a děti, dosud vůbec nemáme. Fascinuje mě tento způsob péče o odložené a opuštěné děti a forma pomoci nastartování nového života těchto dětí. Tady ve Strakonicích si zaslouží obdiv,“ vyzdvihla Linda Graf.

Dětské centrum zdánlivě připomíná kojenecký ústav, ale jak vysvětluje ředitel MUDr. Bc.Tomáš Fiala, MBA, kojenecký ústav podle klasifikace ministerstva zdravotnictví na jihu Čech nikdy neexistoval. „Toto Centrum pečuje o děti, o které se rodiče neumí, nemůžou nebo nechtějí starat a byly by jinak převáženy do kojeneckých ústavů a do sociální péče mimo Jihočeský kraj. Jeho zřízení tak umožnilo, že sociálně ohrožení děti zde zůstávají a navíc se následně daleko lépe a úspěšněji dostávají do náhradní rodinné péče v Jižních Čechách,“ objasňuje ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. A zdůrazňuje, že cílem snažení není ústavní výchova, ale právě zájem umístit děti do některého z typů náhradní rodinné péče. Že se jedná o záslužnou aktivitu svědčí skutečnost, že strakonickým Centrem za více než sedm let jeho existence prošlo téměř 500 dětí a přes 90 procent z nich se do náhradní rodinné péče dostalo.

Dětské centrum Jihočeského kraje jako forma sociální péče o opuštěné děti zde vzniklo ve spolupráci s vedením Jihočeského kraje v roce 2005 v prostorách bývalého pavilonu dětského oddělení, který je jedním z nemocnicí uvolněných pavilonů po přestavbě a reorganizaci areálu nemocnice. Pečují zde o děti opuštěné nejen v porodnicích, dostávají se sem i děti v kojeneckém a batolecím věku a to z nejrůznějších sociálních příčin, ale i v rámci sociální rehabilitace neúplných rodin a zařízení je též schopno poskytnout okamžitou sociální pomoc.

 

článek o návštěvě amerických studentů ve "Strakonickém deníku"

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.