Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Pacienti mohou do konce září dát hlas "nejlepší" nemocnici. Svými připomínkami k chování personálu, značení či stravě mohou přispět ke zlepšení chodu nemocnic a k postupnému zvyšování kvality poskytované péče. ČTK to řekl Daniel Vavřina, předseda neziskové organizace HealthCare Institute, která anketu už osm let pořádá. Dotazník je na webu a v tištěné podobě také v nemocnicích, stačí vyplnit ho do 30. září, uvedl.

"Cílem je nejen zjistit, jaké problémy tíží pacienty, ale i jejich napravování," shrnul Vavřina. Výsledky dostává vedení nemocnice i její zřizovatel, odborníci z neziskové organizace s nimi diskutují o zavádění nových manažerských přístupů a nápravě odhalených nedostatků.

Za osm let vyjádřilo názor v anketě přes 217.000 respondentů ze 157 nemocnic. Pacient v anonymním dotazníku odpovídá na 28 otázek, které mapují spokojenost v dané nemocnici. Z dosavadních ročníků vyplynulo, že pro pacienty není problém pojmenovat nedostatky, ale umějí také pochválit.

Posun k lepšímu je podle Vavřiny vidět například v tom, jak lékaři informují pacienty a vysvětlují jim další postup léčby. Od začátku projektu se spokojenost pacientů zlepšila o 20 procent, takže vysvětlit pacientovi možná rizika léčby umělo v roce 2011 už 81 procent lékařů. Loni se tato komunikace vylepšila o další čtyři procenta.

Pacienti v otázkách posuzovali i to, jak se na ně personál tváří. Jako přívětivé hodnotilo loni lékaře a sestry 47,6 procenta pacientů, oproti předchozím letům je to nárůst o šest procent.

Odpovídající také prozradili, že výběr nemocnice je pro ně důležitý nejen lokalitou, ale i kvalitou lékaře, kterého si prověří u svých známých. Problémem zůstává strava, i když hodnocení se mírně vylepšuje.

"Z uvedených příkladů je zřejmé, a to je i cílem projektu Nejlepší nemocnice ČR, že funguje zpětná vazba mezi pacientem a personálem," shrnul Vavřina.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.