Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Pacienti mohou do konce září dát hlas "nejlepší" nemocnici. Svými připomínkami k chování personálu, značení či stravě mohou přispět ke zlepšení chodu nemocnic a k postupnému zvyšování kvality poskytované péče. ČTK to řekl Daniel Vavřina, předseda neziskové organizace HealthCare Institute, která anketu už osm let pořádá. Dotazník je na webu a v tištěné podobě také v nemocnicích, stačí vyplnit ho do 30. září, uvedl.

"Cílem je nejen zjistit, jaké problémy tíží pacienty, ale i jejich napravování," shrnul Vavřina. Výsledky dostává vedení nemocnice i její zřizovatel, odborníci z neziskové organizace s nimi diskutují o zavádění nových manažerských přístupů a nápravě odhalených nedostatků.

Za osm let vyjádřilo názor v anketě přes 217.000 respondentů ze 157 nemocnic. Pacient v anonymním dotazníku odpovídá na 28 otázek, které mapují spokojenost v dané nemocnici. Z dosavadních ročníků vyplynulo, že pro pacienty není problém pojmenovat nedostatky, ale umějí také pochválit.

Posun k lepšímu je podle Vavřiny vidět například v tom, jak lékaři informují pacienty a vysvětlují jim další postup léčby. Od začátku projektu se spokojenost pacientů zlepšila o 20 procent, takže vysvětlit pacientovi možná rizika léčby umělo v roce 2011 už 81 procent lékařů. Loni se tato komunikace vylepšila o další čtyři procenta.

Pacienti v otázkách posuzovali i to, jak se na ně personál tváří. Jako přívětivé hodnotilo loni lékaře a sestry 47,6 procenta pacientů, oproti předchozím letům je to nárůst o šest procent.

Odpovídající také prozradili, že výběr nemocnice je pro ně důležitý nejen lokalitou, ale i kvalitou lékaře, kterého si prověří u svých známých. Problémem zůstává strava, i když hodnocení se mírně vylepšuje.

"Z uvedených příkladů je zřejmé, a to je i cílem projektu Nejlepší nemocnice ČR, že funguje zpětná vazba mezi pacientem a personálem," shrnul Vavřina.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.