Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

HC Švantlův Dvůr, který byl pořadatelem loňského Mistrovství světa juniorů v hokejbalu, obdržel za svou činnost finanční ohodnocení. A nesobecky se o ně rozdělil. Deset tisíc věnoval strakonické nemocnici a stejnou částkou obdařil i nemocnici v Písku.

V těchto dnech bylo dokončeno finanční hodnocení Mistrovství světa juniorů v hokejbalu, které se konalo v červnu loňského roku v Písku a ve Strakonicích. „Účetní uzávěrka, po započtení všech aktiv a pasiv (některé platby faktur a provize z ubytování a stravování účastníků měly velmi velké časové zpoždění), potvrdila částečnou ziskovost tohoto šampionátu,“ s radostí konstatuje předseda organizačního výboru MSJ v hokejbalu Vít Čapek a dodává, že finanční prostředky, které zůstaly pořadatelům k dispozici, byly rozhodnutím výboru klubu rozděleny následujícím způsobem: 45 tisíc bylo ponecháno v klubu na podporu a rozvoj mládežnických týmů, 10 tisíc bylo poskytnuto jako finanční dar Nemocnici Strakonice a stejnou částku dostalo oddělení ortopedie Nemocnice Písek. "Dar oběma našim partnerům patří mimo jiné i jako výraz a poděkování za spolupráci při pořádání tohoto mistrovství," dodává Vít Čapek. "Naše nemocnice byla partnerem mistrovství, po celou dobu konání zajišťovala zdravotnický dohled," říká Tomáš Fiala, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a. s.

Tomáš Fiala, Nemocnice Strakonice, a.s.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.