Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Jsou Vaše ledviny v pořádku? Přijďte to ZDARMA zjistit 14.3.2013 !

Chronické onemocnění ledvin je postupná ztráta funkce ledvin vedoucí k jejich selhání. To pak může skončit náhradou funkce ledvin v podobě hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo transplantace.

Včasná diagnóza může selhání ledvin zabránit, nebo je výrazně oddálit. U části pacientů s chronickým onemocněním ledvin bohužel toto onemocnění zůstává neodhaleno, neboť probíhá bez výraznějších příznaků.

V rámci Světového dne ledvin, mohou zájemci zdarma absolvovat v Nemocnici Strakonice, a.s. vyšetření, které může odhalit případné onemocnění ledvin. Vyšetření se sestává z měření krevního tlaku, vyšetření moči a hladiny kreatininu z krve.

 

Navštivte naši nefrologickou ambulanci dne 14.3. 2013 a nechte si vyšetřit Vaše ledviny. Vyšetření se provádí kdykoliv mezi 8:00 a 14:00. Na vyšetření se není třeba objednávat, nemusíte být nalačno.


Chronické onemocnění ledvin nemusí pacienta bolet. Mezi projevy může patřit krev v moči, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak, časté močení. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikována, tím jednodušší je léčba a tím nižší je riziko výskytu dalších onemocnění.

Preventivní prohlídku by určitě měli absolvovat lidé nad 50 let, osoby s vysokým krevním tlakem, diabetici a všichni, kteří mají onemocnění ledvin v rodinné anamnéze.

www.nadaceledviny.cz


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.