Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Od 1. ledna 2013 byly zvětšeny prostory Oddělení následné péče ve strakonické nemocnici.

V současné podobě se oddělení skládá ze dvou stanic a sociálních lůžek. „Tyto změny nám umožnily zbudovat dvoulůžkové pokoje pro lepší komfort pacientů i ošetřujícího personálu," informuje šéf nemocnice Tomáš Fiala.

Oddělení se nachází v nově opravené budově (bývalý infekční a plicní pavilon). Jedna stanice je v přízemí budovy spolu se sociálními lůžky, druhá v 1. patře spolu s úsekem DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče o pacienty v tzv. „bdělém bezvědomí").

Pacienti jsou překládáni na toto oddělení z akutních lůžek jak zdejší nemocnice, tak i z okolních nemocnic k doléčení a rehabilitační péči. Jsou to hlavně pacienti interního, plicního, neurologického a chirurgického oddělení.

„Cílem naší práce je tyto pacienty doléčit a vrátit zpět do domácího prostředí nebo v případě zájmu a potřeby i zajištění umístění do domova pro seniory či poskytování domácí pečovatelské služby," doplnil primář Karel Kusche. Oddělení spolupracuje s logopedem, protetikem a ortopedem.

Současná kapacita je 36 lůžek následné péče, osm sociálních lůžek a pět lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Pracují zde tři lékaři, 18 sester, 12 nižších zdravotnických pracovníků, dvě rehabilitační pracovnice, jedna sociální pracovnice a jeden nutriční terapeut.

K navýšení došlo v důsledku přesunu dermatovenerologických lůžek pod interní oddělení.

Krátce

– Oddělení následné péče nemocnice Strakonice a. s. vzniklo v roce 1997 po zrušení infekčního oddělení.

– V současné době vede toto oddělení primář MUDr. Karel Kusche a vrchní sestra Jiřina Pacáková.

 

zdroj Strakonický deník

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.