Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Od 1. ledna 2013 byly zvětšeny prostory Oddělení následné péče ve strakonické nemocnici.

V současné podobě se oddělení skládá ze dvou stanic a sociálních lůžek. „Tyto změny nám umožnily zbudovat dvoulůžkové pokoje pro lepší komfort pacientů i ošetřujícího personálu," informuje šéf nemocnice Tomáš Fiala.

Oddělení se nachází v nově opravené budově (bývalý infekční a plicní pavilon). Jedna stanice je v přízemí budovy spolu se sociálními lůžky, druhá v 1. patře spolu s úsekem DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče o pacienty v tzv. „bdělém bezvědomí").

Pacienti jsou překládáni na toto oddělení z akutních lůžek jak zdejší nemocnice, tak i z okolních nemocnic k doléčení a rehabilitační péči. Jsou to hlavně pacienti interního, plicního, neurologického a chirurgického oddělení.

„Cílem naší práce je tyto pacienty doléčit a vrátit zpět do domácího prostředí nebo v případě zájmu a potřeby i zajištění umístění do domova pro seniory či poskytování domácí pečovatelské služby," doplnil primář Karel Kusche. Oddělení spolupracuje s logopedem, protetikem a ortopedem.

Současná kapacita je 36 lůžek následné péče, osm sociálních lůžek a pět lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Pracují zde tři lékaři, 18 sester, 12 nižších zdravotnických pracovníků, dvě rehabilitační pracovnice, jedna sociální pracovnice a jeden nutriční terapeut.

K navýšení došlo v důsledku přesunu dermatovenerologických lůžek pod interní oddělení.

Krátce

– Oddělení následné péče nemocnice Strakonice a. s. vzniklo v roce 1997 po zrušení infekčního oddělení.

– V současné době vede toto oddělení primář MUDr. Karel Kusche a vrchní sestra Jiřina Pacáková.

 

zdroj Strakonický deník

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.