Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Rozhovor Strakonického deníku s lékařkou infekční ambulance MUDr. Marií Kotišovou:

Jakmile ucítíte první příznaky chřipky, začněte na sebe myslet, odpočívejte a nenamáhejte se. A hodně pijte. Tak by mohla znít rada vedoucí lékařky infekční ambulance strakonické nemocnice MUDr. Marie Kotišové.

 

Jaké jsou nejčastější příznaky chřipky? Nebo pro různé její varianty platí i jiné příznaky?

Náhlý začátek onemocnění, teplota nad 38°C, bolesti hlavy, velká slabost, bolesti svalů, kloubů, kašel zpočátku dráždivý, eventuálně i rýma, bolest v krku není typickým příznakem chřipky, ale může se vyskytnout. Chřipka může probíhat též s příznaky od zažívacího ústrojí – průjem, zvracení.

Nejlepší prevencí je očkování. Pomáhá ale také v průběhu chřipky? Co když se nechám očkovat až když onemocním?

Na začátku chřipkového období je ještě možné zdravé jedince očkovat, v období, kdy již je klient nemocný, není očkování indikované. Očkovat se v době onemocnění je kontraindikace.

Platí se očkování, nebo ho hradí zdravotní pojišťovny?

Očkování si hradí nemocný z vlastních zdrojů, kromě výjimek uvedených v zákoně – občané nad 65 let věku, pacienti se závažným chronických onemocněním srdce, cév a dýchacích cest nebo ledvin vyžadující léčbu, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně či po odstranění sleziny.

Platí pro očkování nějaké zásady, jako například věk, alergie na léky, prodělané nemoci, vrozené vady a podobně?

Očkování se doporučuje přednostně rizikovým skupinám, mohou se však očkovat již děti od 6 měsíců, těhotné ženy i kojící matky. Zvláště doporučujeme očkování u lidí pobývajících v kolektivech (ve zdravotnictví, školství, v domovech pro seniory...)

Měla byste v šuplíku nějakou „babskou radu," i když jste uznávaný odborník?

Na babské rady dám, a není to dáno jen mým věkem, ale i životní zkušeností. Při prvních příznacích chřipky ulehnout, nenamáhat se fyzicky, postarat se o dostatečný přísun tekutin. V prevenci samozřejmě zdravý způsob života – denní přísun přirozených vitamínů, pohyb na čerstvém vzduchu, nepřetápět a dostatečně větrat, otužovat se. Důležité v době chřipkové epidemie je také omezení pobytu v místech s vysokou koncentrací lidí (dopravní prostředky, obchody a podobně), časté mytí rukou mýdlem a tekoucí teplou vodou, či použít desinfekční gely na ruce, při kašli a kýchání používat papírové kapesníky, které vyhazujeme na k tomu určené místo – igelitový sáček, odpadkový koš.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.