Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Omezení ztráty tepla jako další krok ke zlepšení hospodaření Strakonické nemocnice, hlavně to stojí za postupným zateplením jejích největších pavilonů. Na financování se podílí státní fond životního prostředí, Jihočeský kraj a nemocnice z vlastních zdrojů. Celkové náklady zatím vyšplhaly zhruba na 70 milionů korun.

Ve strakonické nemocnici byly zatepleny čtyři velké komplexy a dokončuje se pátý, což je pavilon chirurgie. V průběhu toho vedení nemocnice přikročilo k další investiční akci, na jejímž počátku stojí zateplení dalších dvou budov, a to Dětského centra Jihočeského kraje a bývalého ředitelství nemocnice. Práce na těchto objektech má být hotova do konce roku. Na chod zařízení podle ředitele centra Martina Karase nemají výrazný dopad: „Tak já musím říct, že by nějak značně ovlivnila chod zařízení, to rozhodně ne.“

Ředitel nemocnice Tomáš Fiala pak vysvětluje, že účel těchto prací je nejen ekonomický: “Ta úspora je tím, že budeme platit zase méně za teplo. A je to díky tomu, že firmy, které vyrábějí teplo pro nás, budou vypouštět méně emisí do ovzduší. To je vlastně ten environmentální efekt pro společnost.“

Zateplení dětského centra si vyžádá osm a půl milionu korun bez DPH a objektu bývalého ředitelství čtyři miliony korun. Nyní se na financování podílí státní fond životního prostředí a je přislíbena spoluúčast Jihočeského kraje z příštího rozpočtu. Všechny velké nemocniční budovy tedy budou zatepleny a vedení nemocnice chce pokračovat také u těch menších. Rozhodující bude případná další dostupnost zdrojů ze státního fondu životního prostředí, protože nemocnice nemá šanci si na tyto investice vydělat. „Tam je problém v tom, že v kalkulaci zdravotních výkonů, za které jsme odměňováni úhradami od zdravotních pojišťoven, nikdy není kalkulována úhrada na údržbu a výstavbu. A jenom sporně a v některých momentech je tam kalkulována úhrada za lékařské přístroje,“ upozornil ředitel Nemocnice Strakonice. (mav)

reportáž Strakonické televize

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.