Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Krátké sdělení MUDr. Pavla Houšky k pobytu v americkém Bostonu

Ve dnech 7.-9. října 2012 jsem se zúčastnil Annual Meetingu of the American Neurological Association in partnership with Association of British Neurologists v americkém Bostonu. Není náhodou, že v Bostonu pracují američtí profesoři, Prof. Royden Jones a Prof. Paul Gross, které jsme vloni (shodou okolností přesně před rokem) měli tu čest přivítat ve Strakonicích v rámci 2. česko-amerického prácheňského neurologického sympozia. Měl jsem možnost navštívit oba kolegy na přátelské návštěvě ve venkovském sídle rodiny Grossů v Rockportu, kde byla s díky vzpomenuta návštěva České republiky a jmenovitě Strakonic v loňském roce. Oba profesoři mají na tuto dobu nezapomenutelné zážitky. Prof. R.Jones mi zároveň předal svoji novou knihu Netter´s Neurology 2nd edition s osobním věnováním. Jistě stojí za zmínku, že právě tato kniha byla oceněna 20. září 2012 v Londýně na ceremoniálu BMA (British Medical Association vydavatelství Elsevier) jako nejlepší kniha v oboru neurologie.

Během 3 dnů meetingu jsem vyslechl několik přednášek amerických a britských autorů se zaměřením na neuromuskulární a extrapyramidovou problematiku, zaujalo mne např. sdělení "Characteristics of Subjects with Painful Diabetic Neuropathy in the US: BEAT Neuropathic Pain Observational Study" nebo i sdělení českých kolegů Rektor, Baláž "Role of the Subthalamic Nucleus in Modulatig Cognitive Functions".

Ve čtvrtek 11. října jsem přijal pozvání na Grand Rounds neurologické Lahey Clinic, kde jsem prezentoval svoji přednášku pod názvem "Greetings from the Czech Republic". Ve svém sdělení jsem americkým kolegům představil nejprve Českou republiku, dále pak naše město Strakonice, historii a současnost Nemocnice Strakonice včetně virtuální prohlídky neurologického oddělení a v odborné části jsem prezentoval zajímavou kazuistiku naší pacientky s "immune-mediated necrotizing myopathy after use statins". Diskuze se nesla v přátelském duchu a přednáška měla dle mého velmi pozitivní ohlasy. Po Grand Rounds jsem měl možnost si prohlédnout neurologické oddělení v Lahye Clinic v doprovodu paní dr. D. Apetauerové. Zaujal mne zejm. odlišný přístup personálu k pacientovi, dále rozdílné uspořádání oddělení (striktně jednolůžkové pokoje s vlastním zázemím a PC interaktivním ovladačem pro každého pacienta) a konečně i klid, který na oddělení panoval v běžné pracovní době, na což měl vliv jistě i dostatečný počet personálu a dokonalé zvládnutí organizace práce.

Zbylý čas mojí návštěvy jsem věnoval poznávání krás Bostonu, Nové Anglie, státu Main a New Hampshire. Okouzlil mě především univerzitní duch města Boston s velkou koncentrací vzdělanosti všech oborů lidské činnosti, speciálně pak Harvardská universita. Obecně jsem poznal v USA mnoho milých a laskavých lidí, kteří mají zájem pomoci i neznámému člověku na ulici. Kolikrát se Vám v Čechách (ale i jinde v Evropě) stalo, že by Vám na ulici s mapou v ruce za 2 minuty nabídli 4 lidé nezištnou pomoc?

 


Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.