Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

V současné době v Nemocnici Strakonice, a.s. započala poslední etapa rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů, která si vyžaduje řadu změn v umístění zdravotnických pracovišť. Začátek etapy je pro zdravotníky organizačně velmi náročný. Uvolnění prostor pro rekonstrukci si vyžaduje celý řetězec přesunů ne jen lůžkových oddělení, ale i přemístění některých ambulancí, při minimalizaci omezení jejich provozu. Vzhledem k tomu, že se jedná o takto významnou změnu v uspořádání pracovišť nemocnice, považujeme za nutné veřejnost s těmito změnami seznámit a požádat naše pacienty a jejich návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost informačnímu systému v areálu nemocnice, současně děkujeme za pochopení celé situace.

Jako první bylo přestěhováno odběrové centrum do původních prostor v přízemí budovy oddělení následné péče (vchod proti bufetu), ORL ambulance je umístěna v přízemí Dětského centra, ambulanci kožního oddělení najdou pacienti ve druhém patře pavilonu lékárny (u vchodu do areálu pro pěší) a dětskou neurologickou ambulanci v přízemí přístavby chirurgie vedle neurologické ambulance pro dospělé. Lůžková část chirurgie-muži je umístěna ve 3. patře gynekologicko-porodnického pavilonu.

Lůžkové dětské oddělení bude 17.-18.10. uzavřeno, pro akutní pacienty však bude zajištěn nepřetržitý ambulantní provoz v prvním patře přístavby chirurgického pavilonu (vchod od ARO), kam bude od pátku 19.10.2012 přestěhováno i lůžkové oddělení. V sobotu a neděli 20.10. a 21.10.2012 bude již i dětská LSPP v přízemí přístavby chirurgického pavilonu.

Od 15.10.2012 do 26.10.2012 dochází k postupnému přestěhování oddělení chirurgie a ARO do gynekologicko-porodnického pavilonu v následujícím pořadí: 15.10. chirurgie muži a ženy, 19.10. septická část chirurgie s urologií, 22. – 24.10. chirurgická jednotka intenzivní péče. 26.10. bude dokončeno kompletní přestěhování chirurgického oddělení včetně ambulance a odborných poraden i oddělení ARO. Telefonický kontakt na jednotlivá pracoviště se nemění.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.