Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Petiční výbor občanů města Strakonice, regionu Strakonicko a jeho širokého okolí dnes títmo zveřejňuje občanskou petici za zachování rozsahu lůžkové péče v Nemocnici Strakonice, a. s.

Nemocnice Strakonice, a. s. v současné době funguje v nejasné situaci vzhledem k hrozbě úplného zrušení či snížení počtu lůžek kožního oddělení a chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení. „Nejistotu umocňuje to, že Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR s nemocnicí, tak jako i s jinými nemocnicemi Jihočeského kraje, ukončila ke dni 31.12.2012 smluvní vztah a k dnešnímu dni Nemocnice Strakonice nemá k dispozici smlouvu na provozování zdravotní péče po 1. lednu 2013. Ze zákona jsou za poskytování péče odpovědné zdravotní pojišťovny," uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a. s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

To patrně znamená, že stále zesilují tlaky na omezování úhrad za poskytované zdravotní služby a vedlo by to zásadně ke snížení dostupnosti a omezení péče poskytované pacientům Strakonicka.

RNDr. Ladislav Havel, strakonický zastupitel za ODS, který je mluvčím petičního výboru, sdělil: „Tlak Všeobecné zdravotní pojišťovny na vedení strakonické nemocnice mne vede k petiční aktivitě proti jejímu chování, kterou nezajímají skutečné potřeby občanů ani možné zhoršení podmínek poskytování zdravotních služeb na Strakonicku. Chování pojišťovny je tak v rozporu s naplňováním práv občanů na ochranu zdraví z Listiny základních práv a svobod. Požadavkem ze strany VZP je úplné zrušení všech 13 lůžek kožního oddělení - tedy jeho likvidace, dále jde o razantní snížení počtu lůžek na oddělení chirurgie a gynekologicko-porodnickém. Snížení počtu lůžek je procesem nevratným, tedy dostupnost lékařské péče pro pacienty ve Strakonicích a okolí by se tím znatelně snížila. To považuji za nepřípustné."

Z hlasování na Fóru Zdravého města vyplynulo, že valná většina občanů Strakonic a okolí klade důraz právě na zachování rozsahu lůžkové péče ve strakonické nemocnici.

„V minulosti se udělala celá řada různých opatření a pak se například zjistilo, že s vaničkou se vylilo i dítě. Zrušit se to může vždycky, ale dát to potom zpátky, je velmi složité a někdy i nevratné. Když se daly do zřizování těchto lůžkových oddělení takové peníze a teď to chtějí rušit, tak se mi to zdá jako naprostý nesmysl. Ke všemu by se mělo přistupovat s rozvahou a selským rozumem. Jsem všemi deseti pro zachování stávající lůžkové kapacity strakonické nemocnice. Vždyť to musí především sloužit lidem," doplnil další z garantů petice režisér Zdeněk Troška.

Petice je adresována především Ministerstvu zdravotnictví ČR, Jihočeskému kraji a Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

Petici podává petiční výbor, jehož členy jsou:

RNDr. Ladislav Havel, Ing. Josef Kalbáč, Ing. Luboš Peterka a Zdeněk Troška.

Členy petičního výboru je oprávněn zastupovat RNDr. Ladislav Havel. Termín odevzdání petičních archů je: 16. 11. 2012.

Kontakt:

RNDr. Ladislav Havel

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

petiční archy ke stažení

 

Petici je možné podepsat například i v CK Ciao. Děkujeme!


 

článek o rušení nemocnic na Medical Tribune

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.