Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Celkem 52,606 milionu korun uvolní Jihočeský kraj pro osm nemocnic, jejichž je zakladatelem. Částka pokryje tzv. vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2012. Rozhodli o tom v úterý 25. září 2012 zastupitelé Jihočeského kraje. „Vyrovnávací platbou za závazek veřejné služby kompenzuje kraj nemocnicím náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb v obecném hospodářském čili veřejném zájmu, které nejsou hrazeny, nebo jsou hrazeny jen částečně z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se například o lékařskou pohotovostní službu, lékárenskou pohotovostní službu, pohotovostní službu v oboru zubní lékařství, pracovní lékařství a soudní lékařství," vysvětlil Milan Rybák z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje s tím, že nemocnice byly poskytováním těchto služeb pověřeny usnesením zastupitelstva ze dne 23. 6. 2009.

Nemocnice České Budějovice, a.s. tak v rámci vyrovnávacích plateb dostane 15,324 milionu, Nemocnice Český Krumlov, a.s. 7,099 milionu, Nemocnice Dačice, a.s. 6,5 milionu, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 5,346 milionu, Nemocnice Písek, a.s. 4,77 milionu, Nemocnice Strakonice, a.s. 5,907 milionu, Nemocnice Prachatice, a.s. 4,280 milionu a Nemocnice Tábor 3,380 milionu korun. Finanční prostředky potřebné k vyrovnávací platbě jsou ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012.

Oproti loňskému roku byl objem peněz na vyrovnávací platby nemocnicím na rok 2012 snížen o zhruba 2,2 milionu na 52,606 milionu korun. „Důvodem jsou změny ve struktuře poskytovaných služeb, ale především zavedení úsporných opatření při schvalování krajského rozpočtu na rok 2012. Z dofinancování vyrovnávací platbou byla vyjmuta činnost Středisko vědeckých informací," upřesnil Rybák.

Nemocnice Vyrovnávací platba:

České Budějovice 15 324 000 Kč

Český Krumlov 7 099 000 Kč

Dačice 6 500 000 Kč

Jindřichův Hradec 5 346 000 Kč

Písek 4 770 000 Kč

Strakonice 5 907 000 Kč

Prachatice 4 280 000 Kč

Tábor 3 380 000 Kč

Celkem 52 606 000 Kč

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.