Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Mgr. Stráská: Placená inzerce p. starosty Hluboké a senátora Jirsy, v níž ujišťuje občany Prachaticka a Krumlovska, že úsilí o zachování jejich nemocnic je jen předvolební akcí Jiřího Zimoly, je ukázkou v lepším případě neznalosti, v horším pokrytectví.

Že několik let trvá tlak VZP na omezování péče v nemocnici Prachatice, Český Krumlov, ale i Strakonicích, Písku, lze doložit. Je tu jediný rozdíl. U Strakonic a Písku nejde o samotnou existenci. Zatím! Prachatičtí možná vzpomenou, jak na začátku léta vypověděla VZP smlouvu na úhradu ortopedických operací. Následně pod tlakem občanů a médií couvla. I tehdy byl podle p. Jirsy postoj hejtmana předvolebním bojem? Proč se o lidi z Prachaticka nezasadil on, když má tak dobré vztahy s VZP? I teď VZP jedná s ním a ne s krajem. Mimochodem, dodneška, 18.září, žádná reakce ze strany VZP nedorazila.

Je skutečností, že jak loni, při tzv. optimalizaci lůžkového fondu, tak letos, byl enormní tlak na omezení péče v Prachaticích a Českém Krumlově. Zrušení ¼ lůžek a celých oddělení je pro nemocnici likvidační. Je otázkou času.

Zásadní problém vidíme v tom, že ke každému jednání jsme museli pojišťovny vyzývat, že VZP se opakovaně z jednání omlouvala. Ostatně to ani nepopírá. Argumentuje potřebou se na jednání připravit. Po 8 měsících? Od ledna se ví, že je nutné uzavřít nové rámcové smlouvy na 5 let. Nemocnice, která je nemá, nebude mít hrazené výkony z veřejných zdrojů. Kromě akutní péče, a ta k uživení nestačí. Čeká se s jednáním po volbách? Nebo na prosinec, aby pod tlakem nemocnice přistoupily na cokoli? Řada nemocnic a krajů je dohodnuta. Vysočina, Královéhradecký kraj. Proč ne Jihočeský, když nás i p. ministr Heger chválí za optimální síť?

Naším cílem bylo dohodnout se do konce června. Teprve na konci července dala VZP návrh, zcela nepřijatelný. Připravili jsme s řediteli nemocnic kompromisní. Dodnes jsme nedostali odpověď. Další schůzky byly z různých důvodů odmítány. I teď VZP mlčí. Vlastně ne, komunikuje  s p. starostou Hluboké a kandidátem na hejtmana. Možná se potkávají na Hluboké.

Je mi líto, že p. Jirsu nezajímal věcný návrh VZP a jeho případné důsledky pro jihočeské nemocnice.O práci a vztahu současné politické reprezentace k nemocnicím Prachatice a Krumlov svědčí podpora jejich rozvoje. Investice, noví lékaři. To vše je ohroženo. Nejistota vede k tomu, že lékaři uvažují, zda spojit svou budoucnost právě s těmito nemocnicemi, dodavatelé čekají se smlouvami. I lidé jsou zneklidněni, ptají se, jak daleko budou muset za péčí. Lidé totiž žijí i na Vimpersku, Volarsku, Lipensku. Malé dostupné nemocnice, jak lze vidět např. v Rakousku, mají v systému své místo.

I když jsem se setkala ze strany některých významných členů ODS se zcela opačnými názory.

Mgr. Ivana Stráská

náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

18. 9.2012

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.