Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

U příležitosti Světového dne spirometrie (27. 6.) se tuto středu od 8 do 15 hodin uskuteční den otevřených dveří na plicním oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

Spirometrie je základní vyšetření plicních funkcí, které je nezbytné pro včasnou diagnostiku plicních onemocnění, jako je průduškové astma (asthma bronchiale) nebo CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), plicní fibrózy apod.

"Každému, kdo k nám v rámci dne otevřených dveří přijde a bude mít zájem, spirometrii změříme. Je to jednoduché a zcela nezatěžující vyšetření. Po zjištění výšky a váhy vyšetřovaný vsedě klidně dýchá do přístroje přes náústek, na nose má při tom svorku. Pak provede usilovný nádech a výdech, podle potřeby i vícekrát za sebou. Naměřenou křivku s hodnotami pak vyhodnotí lékař. Ten na místě těmto zájemcům sdělí výsledek a v případě potřeby domluví další vyšetření," vysvětlila primářka plicního oddělení MUDr. Alena Dvořáková.

Plicní oddělení (TRN) se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí dýchacích cest a plic. Jde především o zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, intersticiální plicní proces, nádorová onemocnění, tuberkulózu a onemocnění pleury a mediastina.

Na základní interní péči navazují pracoviště funkčního vyšetření dýchacího ústrojí a pracoviště bronchologické. Slouží jak pro hospitalizované, tak ambulantní pacienty. Oddělení disponuje částí lůžkovou a ambulantní. Lůžková část má kapacitu 25 lůžek, včetně 2 lůžek na pokoji s izolací pro pacienty s TBC. Od roku 2005 disponuje oddělení moderním bodypletysmografem s jednotkou na měření difuzní plicní kapacity. V roce 2006 získalo oddělení nový videobronchoskop, což zkvalitnilo endobronchiální diagnostiku, především se jedná o diagnózu bronchiálního karcinomu, jehož výskyt rok od roku stoupá.

 

zdroj: regionalninoviny.cz

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.