Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Strakonická nemocnice se ve čtvrtek 3. května zapojila do Světového dne hygieny rukou. Odborníci naučili zájemce správnou techniku mytí rukou.

Lidé, kteří se chtěli o hygieně rukou dozvědět více informací, mohli za odborníky přijít od 9 do 12 hodin do vstupní haly interny strakonické nemocnice.

„Světová zdravotnická organizace každým rokem pravidelně vyhlašuje 5. květen Světovým dnem hygieny rukou a k tomuto dnu směřuje i pět kroků celosvětové kampaně, která vyzdvihuje důležitost hygieny rukou ve zdravotnictví jako prostředek ke snižování výskytu nemocničních infekcí a zvyšování bezpečnosti pacientů,“ uvedl předseda představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Uvádí se, že správné postupy hygieny rukou a jejich dodržování v nemocničním prostředí mohou příznivě ovlivnit 20 až 30 procent nemocničních infekcí. „

Tyto postupy představují nejekonomičtější cestu k celkovému snížení nemocničních infekcí. V konečném důsledku vedou i významným finančním úsporám souvisejícím s léčbou,“ konstatoval Fiala.

Strakonická nemocnice, která aktivně spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací na tomto programu od roku 2010, připravila už potřetí na podporu programu akci, jež návštěvníkům vysvětlí, proč je důležité znát zásady správné hygieny rukou.

„Každý, kdo přijde do nemocnice v době akce a bude mít zájem, se dozví, jaký význam má správná technika mytí a případná dezinfekce rukou, která je nutná nejen u zdravotníků, ale i při návštěvě svých blízkých v nemocničním prostředí pro zamezení šíření tzv. nemocničních infekcí, dále pak i v komunitě, kde je třeba předcházet vzniku infekčních nemocí, přispívat k jejich eliminaci, eventuelně celkové likvidacím,“ dodal Fiala.

Správnou techniku mytí a dezinfekce rukou měl každý zájemce možnost si vyzkoušet a hlavně vizuálně zkontrolovat pod UV lampou. Tato lampa okamžitě odhalila správně či nedostatečně vydezinfikované ruce a zviditelnila opomíjená riziková místa při každodenní hygieně rukou.

zdroj

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.