Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

O nejisté budoucnosti některých oddělení ve strakonické nemocnici jsme informovali v lednovém vydání novin. Připomínáme, že tehdy začaly pojišťovny plošně a najednou vypovídat nemocnicím smlouvy na poskytování zdravotnické péče, lůžkové i ambulantní, které měly datum trvání do konce roku 2012. Asociace zastupující střední a malé nemocnice proto k Městskému soudu v Praze podaly v lednu žalobu na kartelovou dohodu zdravotních pojišťoven. „Byla zamítnuta,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice a.s. Tomáš Fiala na konci dubna. A konstatoval: „Odůvodnění zamítnutí žaloby je takové, že zdravotní péče není předmětem hospodář ské soutěže. Ovšem vzhledem k tomu, že všechny české nemocnice, vyjma fakultních, jsou zapsány v obchodním rejstříku, tak tomuto rozhodnutí nerozumím.“

Fiala potvrdil, že vede s pojišťovnami nelehká jednání o nových smlouvách: „Pojišťovny v čele se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou tlačí na snížení počtů lůžek. Konkrétně ve strakonické nemocnici se to týká dětského, chirurgického a gynekologického oddělení. Úplné zrušení hrozí kožnímu oddělení.“

Na dotaz, kolik zdravotníků při ztrátě kožního přijde o zaměstnání, Fiala odpověděl, že nejméně sedm. A vysvětlil, že i rušení lůžek na gynekologii, chirurgii a dětském by samozřejmě na těchto odděleních znamenalo personální snížení počtu sester i lékařů. „VZP ve své snaze o restrukturalizaci vidí cestu k možnému snižování počtu pracovních míst zdravotníků. Hájí se jejich nadbytkem a jako příklad uvádí akci Děkujeme odcházíme,“ zmínil Fiala.

V jihočeském kraji přitom na každý „okres“ připadá jedna nemocnice. „Panuje zde optimální situace. Nemocnice jsou dobře personálně vybavené a umějí hospodařit tak, aby nebyly ztrátové,“ upozornila jihočeská náměstkyně pro zdravotnictví Ivana Stráská s tím, že to je důvod, proč se stávající síť nemocnic snaží krajský úřad zachovat. „Vlnou optimalizací jihočeské nemocnice prošly již šestkrát, naposledy loni, kdy zrušily přes dvě stovky lůžek,“ připomenula Stráská.

Navíc se domnívá, že by kromě optimální nemocniční sítě bylo dobré v jihočeském kraji zachovat také časovou a místní dostupnost akutní zdravotní péče.

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.