Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Stanovisko Nemocnice Strakonice, a.s. ke článku „Exkluzivně z nemocnice: Lucii Bílé šlo vážně o život! Prosila doktory: Zachraňte mě, nechci umřít!“ uveřejněnému dne 25.4.2012 v deníku AHA.


Bulvární tisk nás opětovně nemile ubezpečil v tom, že „práce“, kterou dělá, je nejen amorálním a neetickým chováním, ale také vrcholným a krutým zásahem do osobnostních práv konkrétní osoby, jejích blízkých a také do chodu samotné nemocnice jako poskytovatele zdravotních služeb. Autor či autoři článku zdaleka neměli a tudíž nemohli uvést pravdivé informace ohledně pobytu paní Lucie Bílé a fungování gyn. por. odd. strakonické nemocnice. Na důkaz toho považuji za vhodné i potřebné k článku uvést:

• Lucie Bílá při rozhoru s personálem hovořila o ubytování v jiné místě, nikoliv v hotelu BAVOR ve Strakonicích.

• Ve službě vždy slouží atestovaný lékař s kompetencemi odvádět akutní operační výkony, tudíž není a nebylo nutno volat primáře.

• Překlad z observační části operačního sálu sloužící k tzv. „dospání pacientky“ směřoval na pokoj standardní péče, nebyla využita JIP. Na tomto standardním pokoji pro pacienty není televize, ani pevná telefonní linka, je zavedeno komunikační zařízení sloužící k domluvě se sesternou.

• Na pokoj zcela standardně vstupoval personál, který byl ve službě, a který se podílel na ošetřování.

• Fotografie v deníku AHA jsou velmi neaktuální, „nadstandardní pokoj“ je pokojem porodních sálů, operační sál je delší dobu již jinak uspořádán.

Vzhledem k výše uvedenému jsem toho názoru, že informace neposkytla žádná osoba zaměstnaná v naší nemocnici a že ona „spojka“, která má být „zdrojem ze strakonické nemocnice“, je jen úvodem senzacechtivého článku. Personál naší nemocnice dbá o práva všech pacientů na zachování povinné mlčenlivosti, diskrétnost je naprostým základem pro důvěru pacienta ke zdravotníkovi.

Důležité je pro mě zjištění, že paní Lucie Bílá byla s vlastní péčí, přístupem personálu i ostatními službami v naší nemocnici spokojená.

Ve Strakonicích dne 26.4.2012

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

 

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.