Aktuální informace

Od července byly v celém holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve...

Poděkování občanského sdružení Život dětem

Občanské sdružení Život dětem srdečně a s úctou děkuje zaměstnancům Nemocnice Strakonice, a.s. za zapojení do veřejné charitativní sbírky Srdíčkové dny (26. - 30. března 2012) a podporu a pomoc vážně nemocných dětí, které vyrůstají v domácí péči svých rodičů.

certifikát

Pro rodiče je velmi těžké smířit se s faktem, že je jejich milované dítě těžce nemocné a nevyvíjí se jako ostatní zdravé děti, navíc péče o vážně nemocné dítě s onkologickým onemocněním nebo dítě s mozkovou obrnou, s nemocí tzv. motýlích křídel, syndromem krátkého střeva či jiným závažným onemocněním je velmi náročná. Rodiče se s dětmi radují z každého malého pokroku, drobného zlepšení, několikrát denně s nimi cvičí, připojují děti na infúzní pumpy, pečují o stomie (vývody střev), udržují centrální žilní katetry, navštěvují s dětmi stacionáře, jezdí na léčebné pobyty, tráví dlouhý čas v nemocnicích, mnohdy několik dní téměř nespí…. Toto vše je psychicky i fyzicky nesmírně náročné a finančně velmi nákladné zvláště proto, že zdravotní pojišťovny hradí pouze léčbu a pomůcky nezbytně nutné, navíc často hradí pouze jejich část a rodiče jsou nuceni sehnat si zbývající finanční prostředky sami. Jeden z rodičů musí o postižené dítě pečovat celodenně, což prakticky znamená zajištění rodiny z jednoho platu, pokud opomeneme příspěvky od státu, které jsou nedostačující a pokryjí pouze minimum péče. V mnoha případech se, bohužel, navíc jedná o maminky samoživitelky, které se o své postižené dítě starají úplně samy a bez podpory neziskových organizací, kterým pomáhají laskaví lidé a společnosti by nebyly schopny dětem pořídit velmi potřebné a nezbytné pomůcky, léky, speciální výživu a další potřebné.

Jsme skutečně moc rádi, že vedení společnosti umožnilo zapojení i svých zaměstnanců do Srdíčkových dnů a že logo o.s. Život dětem – usměvavé sluníčko, které rozdává lásku a radost dětem po celé naší republice již po dobu 12 let bude i díky Vám zářivě svítit na cestu životem dalším dětem, které to potřebují.

Také díky Vám se nám za 12 let činnosti podařilo pomoci vážně nemocným dětem v celé ČR, ať už v nemocnicích, stacionářích či v domácí péči rodičů finanční částkou přesahující 105 miliónů korun.

Podrobný přehled obdarovaných včetně kontaktních adres pro ověření můžete najít zde: http://www.zivotdetem.cz/prehled-obdarovanych/. Můžete si přečíst také poděkování některých rodičů vážně nemocných dětí, kterým naše organizace již pomohla - věříme, že Vás potěší: http://www.zivotdetem.cz/akce/blesk-srdce-pro-deti/srdce-podekovani/.

S úctou a velikým poděkováním všem, kdo se do Srdíčkových dnů zapojili - Občanské sdružení Život dětem

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky a aktuálně platná revize ISO normy 9001. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.