Aktuální informace

Plicní oddělení a ambulance
14. prosinec 2017
V termínu  22.12. 2017 -  1.1.2018 je plicní oddělení a ambulance uzavřeno.    

Poděkování občanského sdružení Život dětem

Občanské sdružení Život dětem srdečně a s úctou děkuje zaměstnancům Nemocnice Strakonice, a.s. za zapojení do veřejné charitativní sbírky Srdíčkové dny (26. - 30. března 2012) a podporu a pomoc vážně nemocných dětí, které vyrůstají v domácí péči svých rodičů.

certifikát

Pro rodiče je velmi těžké smířit se s faktem, že je jejich milované dítě těžce nemocné a nevyvíjí se jako ostatní zdravé děti, navíc péče o vážně nemocné dítě s onkologickým onemocněním nebo dítě s mozkovou obrnou, s nemocí tzv. motýlích křídel, syndromem krátkého střeva či jiným závažným onemocněním je velmi náročná. Rodiče se s dětmi radují z každého malého pokroku, drobného zlepšení, několikrát denně s nimi cvičí, připojují děti na infúzní pumpy, pečují o stomie (vývody střev), udržují centrální žilní katetry, navštěvují s dětmi stacionáře, jezdí na léčebné pobyty, tráví dlouhý čas v nemocnicích, mnohdy několik dní téměř nespí…. Toto vše je psychicky i fyzicky nesmírně náročné a finančně velmi nákladné zvláště proto, že zdravotní pojišťovny hradí pouze léčbu a pomůcky nezbytně nutné, navíc často hradí pouze jejich část a rodiče jsou nuceni sehnat si zbývající finanční prostředky sami. Jeden z rodičů musí o postižené dítě pečovat celodenně, což prakticky znamená zajištění rodiny z jednoho platu, pokud opomeneme příspěvky od státu, které jsou nedostačující a pokryjí pouze minimum péče. V mnoha případech se, bohužel, navíc jedná o maminky samoživitelky, které se o své postižené dítě starají úplně samy a bez podpory neziskových organizací, kterým pomáhají laskaví lidé a společnosti by nebyly schopny dětem pořídit velmi potřebné a nezbytné pomůcky, léky, speciální výživu a další potřebné.

Jsme skutečně moc rádi, že vedení společnosti umožnilo zapojení i svých zaměstnanců do Srdíčkových dnů a že logo o.s. Život dětem – usměvavé sluníčko, které rozdává lásku a radost dětem po celé naší republice již po dobu 12 let bude i díky Vám zářivě svítit na cestu životem dalším dětem, které to potřebují.

Také díky Vám se nám za 12 let činnosti podařilo pomoci vážně nemocným dětem v celé ČR, ať už v nemocnicích, stacionářích či v domácí péči rodičů finanční částkou přesahující 105 miliónů korun.

Podrobný přehled obdarovaných včetně kontaktních adres pro ověření můžete najít zde: http://www.zivotdetem.cz/prehled-obdarovanych/. Můžete si přečíst také poděkování některých rodičů vážně nemocných dětí, kterým naše organizace již pomohla - věříme, že Vás potěší: http://www.zivotdetem.cz/akce/blesk-srdce-pro-deti/srdce-podekovani/.

S úctou a velikým poděkováním všem, kdo se do Srdíčkových dnů zapojili - Občanské sdružení Život dětem

Akreditovaná nemocnice

Logo Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. dodržuje náročné standardy na poskytovaní zdravotní péče dle Spojené akreditační komise České republiky. Centrální laboratoře mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění požadavků podle ČSN EN ISO 15189.

Více o kvalitě péče v naší nemocnici.

Desatero pro bezpečnost pacientů.

120 let od založení nemocnice

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla tehdy prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. Původní městský špitál – Siebrtský ústav byl založen mnohem dříve, již roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Více o historii nemocnice.

Zdravá nemocnice

Zdravá nemocnice

Nemocnice Strakonice, a.s. se aktivně hlásí k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) - Health Promoting Hospitals ("nemocnice podporující zdraví"). Mimojiné se podílíme na organizaci osvětových akcí pro širokou veřejnost a na internetových stránkách postupně aktualizujeme rádce pro pacienty.