LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

„manuál pro odběr primárních vzorků“

 


 

 

 


OBSAH

A       Úvod................................................................................................................................. 11

B       Informace o laboratoři...................................................................................................... 12

B.1            Identifikace laboratoře a důležité údaje................................................................. 12

B.2            Základní informace o laboratoři, její organizace, vnitřní členění, vybavení, obsazení                           13

B.3            Zaměření laboratoře a stav akreditace................................................................... 15

B.4            Spektrum nabízených služeb................................................................................. 16

B.5            Popis nabízených služeb........................................................................................ 16

B.5.1         Vitální indikace................................................................................................. 16

B.5.2         STATIM (akutní indikace)............................................................................... 17

B.5.3         Vyšetření cizích státních příslušníků................................................................ 19

B.5.4         Vyšetření samoplátců........................................................................................ 19

B.5.5         Vyšetření pro veterinární lékaře........................................................................ 19

C       Manuál pro odběry primárních vzorků........................ Chyba! Záložka není definována.

C.1            Základní informace........................................... Chyba! Záložka není definována.

C.2            Požadavkové listy (žádanky)............................ Chyba! Záložka není definována.

C.3            Ústní požadavky na vyšetření........................... Chyba! Záložka není definována.

C.4            Používaný odběrový systém............................. Chyba! Záložka není definována.

C.5            Příprava pacienta před vyšetřením.................... Chyba! Záložka není definována.

C.6            Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Chyba! Záložka není definována.

C.7            Odběr vzorku..................................................... Chyba! Záložka není definována.

C.7.1         Odběr venózní krve...................................... Chyba! Záložka není definována.

C.7.2         Hlavní chyby při odběru venózní krve......... Chyba! Záložka není definována.

C.7.3         Odběr kapilární krve..................................... Chyba! Záložka není definována.

C.7.3.1      Stanovení glykémie................................. Chyba! Záložka není definována.

C.7.3.2      Stanovení krevních plynů........................ Chyba! Záložka není definována.

C.7.4         Možné chyby při odběru kapilární krve....... Chyba! Záložka není definována.

C.7.5         Sběr moče na biochemické vyšetření........... Chyba! Záložka není definována.

C.7.6         Odběr mikrobiologického materiálu............ Chyba! Záložka není definována.

C.8            Doporučení pro indikaci laboratorních vyšetření Chyba! Záložka není definována.

C.8.1         Doporučení pro indikaci laboratorních vyšetření – biochemické metody Chyba! Záložka není definována.

C.8.2         Doporučení pro indikaci laboratorních vyšetření – hematologické metody Chyba! Záložka není definována.

C.8.3         Doporučení pro indikaci laboratorních vyšetření – mikrobiologické metody Chyba! Záložka není definována.

C.8.3.1      Hemokultury............................................ Chyba! Záložka není definována.

C.8.3.2      Sputum..................................................... Chyba! Záložka není definována.

C.8.3.3      Moč.......................................................... Chyba! Záložka není definována.

C.8.3.4      Stolice...................................................... Chyba! Záložka není definována.

C.8.3.5      Ostatní biologický materiál..................... Chyba! Záložka není definována.

C.8.3.6      Katétrové infekce..................................... Chyba! Záložka není definována.

C.9            Množství vzorku............................................... Chyba! Záložka není definována.

C.10         Nezbytné operace se vzorkem, stabilita............ Chyba! Záložka není definována.

C.11         Základní informace o bezpečnosti práce se vzorky Chyba! Záložka není definována.

C.12         Informace k dopravě vzorků............................. Chyba! Záložka není definována.

C.13         Informace o zajišťovaném svozu vzorků.......... Chyba! Záložka není definována.

D       Preanalytické procesy v laboratoři............................... Chyba! Záložka není definována.

D.1            Příjem žádanek a vzorků................................... Chyba! Záložka není definována.

D.1.1         Krevní sklad................................................. Chyba! Záložka není definována.

D.2            Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Chyba! Záložka není definována.

D.3            Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Chyba! Záložka není definována.

D.4            Vyšetřování smluvními laboratořemi............... Chyba! Záložka není definována.

E       Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří............ Chyba! Záložka není definována.

E.1            Hlášení výsledků v kritických intervalech........ Chyba! Záložka není definována.

E.2            Povinná hlášení dle Vyhl. MZ ČR č. 473/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb. a č. 233/2011 Sb.          Chyba! Záložka není definována.

E.3            Informace o formách vydávání výsledků.......... Chyba! Záložka není definována.

E.4            Typy nálezů a laboratorních zpráv.................... Chyba! Záložka není definována.

E.5            Vydávání výsledků přímo pacientům............... Chyba! Záložka není definována.

E.6            Opakovaná a dodatečná vyšetření..................... Chyba! Záložka není definována.

E.7            Změny výsledků a nálezů.................................. Chyba! Záložka není definována.

E.8            Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků. Chyba! Záložka není definována.

E.9            Konzultační činnost laboratoře......................... Chyba! Záložka není definována.

E.10          Způsob řešení stížností...................................... Chyba! Záložka není definována.

F        Laboratorní vyšetření poskytovaná CL Nemocnice Strakonice, a.s. Chyba! Záložka není definována.

ACR (U_ACR, poměr albumin / kreatinin v moči)..... Chyba! Záložka není definována.

Adenoviry / Rotaviry – kvalitativní průkaz antigenu.. Chyba! Záložka není definována.

AFP v séru (S_AFP, alfa-1 fetoprotein v séru)............ Chyba! Záložka není definována.

Albumin v exudátu (Ex_ALB).................................... Chyba! Záložka není definována.

Albumin v moči (U_MAU, albuminurie).................... Chyba! Záložka není definována.

Albumin v séru (S_ALB)............................................. Chyba! Záložka není definována.

ALP v exudátu (Ex_ALP, alkalická fosfatáza celková v exudátu) Chyba! Záložka není definována.

ALP v séru (S_ALP, alkalická fosfatáza celková v séru) Chyba! Záložka není definována.

ALT v séru (S_ALT, alaninaminotransferáza v séru). Chyba! Záložka není definována.

Amoniak v plazmě (P_AMON)................................... Chyba! Záložka není definována.

AMS v exudátu (Ex_AMS, amyláza v exudátu)......... Chyba! Záložka není definována.

AMS v moči (U_AMS, amyláza v moči).................... Chyba! Záložka není definována.

AMS v séru (S_AMS, amyláza v séru)....................... Chyba! Záložka není definována.

AMSP v moči (U_AMSP, amyláza pankreatická v moči) Chyba! Záložka není definována.

AMSP v séru (S_AMSP, amyláza pankreatická v séru) Chyba! Záložka není definována.

Anorganický fosfát – ztráty močí (fU_P).................... Chyba! Záložka není definována.

Anorganický fosfát v moči (U_P)................................ Chyba! Záložka není definována.

Anorganický fosfát v séru (S_P).................................. Chyba! Záložka není definována.

Anti – HCV (stanovení antigenu a protilátek proti viru hepatitidy C) Chyba! Záložka není definována.

Anti -CMV – (stanovení protilátek IgG a IgM proti cytomegaloviru) Chyba! Záložka není definována.

Anti-EBV-(stanovení protilátek proti viru Epstein-Barrové ) Chyba! Záložka není definována.

Anti-HAV (stanovení celkových a IgM protilátek proti viru hepatitidy A) Chyba! Záložka není definována.

Anti-HBs (stanovení protilátek proti povrchovému antigenu hepatitidy B) Chyba! Záložka není definována.

Anti-TG v séru (S_ATG, protilátky proti tyreoglobulinu v séru) Chyba! Záložka není definována.

Anti-TPO v séru (S_ATPO, protilátky proti tyreoidální peroxidázy v séru) Chyba! Záložka není definována.

Antitrombin.................................................................. Chyba! Záložka není definována.

Anti-TSHR (S_TRAK, protilátky proti TSH receptorům v séru) Chyba! Záložka není definována.

Anti-Xa........................................................................ Chyba! Záložka není definována.

APC rezistence (rezistence na aktivovaný protein C). Chyba! Záložka není definována.

APTT (activated partial thromboplastin time)............. Chyba! Záložka není definována.

ASLO (S_ASLO, antistreptolysin O).......................... Chyba! Záložka není definována.

AST v séru (S_AST, aspartátaminotransferáza v séru) Chyba! Záložka není definována.

Astrup (vyšetření acidobazické rovnováhy)................ Chyba! Záložka není definována.

Bakteriologické vyšetření cévních katétrů.................. Chyba! Záložka není definována.

Bakteriologické vyšetření hnis, punktáty a jiný tekutý materiál, části tkáně, biopsie Chyba! Záložka není definována.

Bakteriologické vyšetření moče.................................. Chyba! Záložka není definována.

Bakteriologické vyšetření mozkomíšního moku (likvoru) Chyba! Záložka není definována.

Bakteriologické vyšetření na pertussi a parapertussi... Chyba! Záložka není definována.

Bakteriologické vyšetření sputum, BAL, aspirát z plic Chyba! Záložka není definována.

Bakteriologické vyšetření stolice................................. Chyba! Záložka není definována.

Bakteriologické vyšetření výtěrů................................. Chyba! Záložka není definována.

Bazofily – mikroskopicky............................................ Chyba! Záložka není definována.

Bazofily – přístrojově.................................................. Chyba! Záložka není definována.

Bazofily absolutní počet.............................................. Chyba! Záložka není definována.

Bence – Jonesova bílkovina v moči............................. Chyba! Záložka není definována.

Beta-2 mikroglobulin v séru (S_B2M)........................ Chyba! Záložka není definována.

Bilirubin celkový v séru (S_BIL)................................ Chyba! Záložka není definována.

Bilirubin konjugovaný v séru (S_BILK)..................... Chyba! Záložka není definována.

Bilirubin novorozenecký v plné krvi (B_BILN)......... Chyba! Záložka není definována.

Bilirubin novorozenecký v séru (S_BILN).................. Chyba! Záložka není definována.

BK mikroskopický průkaz – (vyšetření na průkaz mykobakterií TBC) Chyba! Záložka není definována.

BNP v plazmě (P_BNP, natriuretický peptid typu B). Chyba! Záložka není definována.

Borrelióza - konfirmační vyšetření metodou Western blot Chyba! Záložka není definována.

Borrelióza - stanovení IgG a IgM protilátek metodou ELISA Chyba! Záložka není definována.

CA 125 v séru (S_CA 125, carbohydrate antigen 125 v séru) Chyba! Záložka není definována.

CA 15-3 v séru (S_CA 15-3, carbohydrate antigen 15-3 v séru) Chyba! Záložka není definována.

CA 19-9 v séru (S_CA 19-9, carbohydrate antigen 19-9 v séru) Chyba! Záložka není definována.

CA 72-4 v séru (S_CA 72-4, carbohydrate antigen 72-4 v séru) Chyba! Záložka není definována.

CEA v séru (S_CEA, karcinoembryonální antigen v séru) Chyba! Záložka není definována.

Celková bílkovina – ztráty močí (fU_PROT).............. Chyba! Záložka není definována.

Celková bílkovina v exudátu (Ex_PROT)................... Chyba! Záložka není definována.

Celková bílkovina v moči (U_PROT)......................... Chyba! Záložka není definována.

Celková bílkovina v séru (S_PROT)........................... Chyba! Záložka není definována.

CK v séru (S_CK, kreatinkináza v séru)..................... Chyba! Záložka není definována.

Clearance kreatininu (C_KREA)................................. Chyba! Záložka není definována.

Clostridium difficile – přímý průkaz toxinu B, binárního toxinu a mutace TcdCve stolici metodou real time PCR)............................................................................ Chyba! Záložka není definována.

COHb (B_COHB, karbonylhemoglobin).................... Chyba! Záložka není definována.

C-peptid v séru (S_C-peptid)....................................... Chyba! Záložka není definována.

C-reaktivní proteinv séru (S_CRP).............................. Chyba! Záložka není definována.

Cystatin C v séru (S_CysC v séru).............................. Chyba! Záložka není definována.

Cytochemické barvení sudanovou černí B.................. Chyba! Záložka není definována.

Cytochemické vyšetření naftol-AS-D-chloracetát esterázy Chyba! Záložka není definována.

Cytochemické vyšetření PAS reakce........................... Chyba! Záložka není definována.

Cytochemické vyšetření peroxidázy............................ Chyba! Záložka není definována.

Cytochemické vyšetření železa v nátěrech.................. Chyba! Záložka není definována.

Cytochemické vyšetření α-naftylacetát esterázy......... Chyba! Záložka není definována.

Cytologické vyšetření aspirátu kostní dřeně................ Chyba! Záložka není definována.

Cytologické vyšetření mozkomíšního moku............... Chyba! Záložka není definována.

D – Dimery.................................................................. Chyba! Záložka není definována.

Delta-He....................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Diferenciál mikroskopicky – diferenciální rozpočet leukocytů Chyba! Záložka není definována.

Diferenciál punktát...................................................... Chyba! Záložka není definována.

Draselný ion – ztráty močí (fU_K).............................. Chyba! Záložka není definována.

Draselný ion v moči (U_K)......................................... Chyba! Záložka není definována.

Draselný ion v séru (S_K)........................................... Chyba! Záložka není definována.

Drogový screening....................................................... Chyba! Záložka není definována.

Elementy v dialyzátu................................................... Chyba! Záložka není definována.

ELFO bílkovin v exudátu (elektroforéza bílkovin v exudátu) Chyba! Záložka není definována.

ELFO bílkovin v moči (elektroforéza bílkovin v moči) Chyba! Záložka není definována.

ELFO bílkovin v séru (elektroforéza bílkovin v séru). Chyba! Záložka není definována.

Enterobióza (vyšetření na roupy GRAHAMův otisk). Chyba! Záložka není definována.

Enterobióza (vyšetření na roupy u dospělých – pomocí Schuffnerovy tyčinky) Chyba! Záložka není definována.

Eozinofily – mikroskopicky........................................ Chyba! Záložka není definována.

Eozinofily – přístrojově............................................... Chyba! Záložka není definována.

Eozinofily absolutní počet........................................... Chyba! Záložka není definována.

Erytroblasty – přístrojově............................................ Chyba! Záložka není definována.

Erytroblasty absolutní počet – přístrojově................... Chyba! Záložka není definována.

Erytrocyty (RBC)......................................................... Chyba! Záložka není definována.

Estradiol v séru (S_E2)................................................ Chyba! Záložka není definována.

Etanol v séru (S_ALKH)............................................. Chyba! Záložka není definována.

Etanolgelifikační test................................................... Chyba! Záložka není definována.

FAI (FTI) – index volných androgenů (index volného testosteronu) Chyba! Záložka není definována.

Faktor VIII................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Ferritin v séru (S_FER)............................................... Chyba! Záložka není definována.

Fibrinogen.................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Folát v séru (S_KLIS, kyselina listová v séru)............ Chyba! Záložka není definována.

FSH v séru (S_FSH, folitropin v séru)........................ Chyba! Záložka není definována.

GGT v séru (S_GGT, gama-glutamyltransferáza v séru) Chyba! Záložka není definována.

Glukóza – ztráty močí (fU_GLU)................................ Chyba! Záložka není definována.

Glukóza v exudátu (Ex_GLU)..................................... Chyba! Záložka není definována.

Glukóza v moči kvantitativně (U_GLU)..................... Chyba! Záložka není definována.

Glukóza v séru (S_GLU)............................................. Chyba! Záložka není definována.

Glukóza v plazmě (P_GLU)........................................ Chyba! Záložka není definována.

Hamburgerův sediment................................................ Chyba! Záložka není definována.

Haptoglobin (S_HAPT)............................................... Chyba! Záložka není definována.

HbA1c (glykovaný hemoglobin)................................. Chyba! Záložka není definována.

HBsAg (stanovení povrchového HBs antigenu).......... Chyba! Záložka není definována.

hCG v séru (S_HCG, choriogonadotropin lidský v séru) Chyba! Záložka není definována.

HDL cholesterol v séru (S_HDLC, high density lipoproteins) Chyba! Záložka není definována.

Helicobacter pylori – průkaz v žaludeční biopsii........ Chyba! Záložka není definována.

Hematokrit (Hct).......................................................... Chyba! Záložka není definována.

Hematokrit v punktátu................................................. Chyba! Záložka není definována.

Hemoglobin................................................................. Chyba! Záložka není definována.

Hemoglobin v retikulocytu.......................................... Chyba! Záložka není definována.

Hemoglobin ve stolici (F_FOB).................................. Chyba! Záložka není definována.

Hemokultura................................................................ Chyba! Záložka není definována.

HIV Ag/Ab (stanovení antigenu p24 a protilátek HIV 1,2) Chyba! Záložka není definována.

Hořčík – ztráty močí (fU_Mg)..................................... Chyba! Záložka není definována.

Hořčík v moči (U_Mg)................................................ Chyba! Záložka není definována.

Hořčík v séru (S_Mg).................................................. Chyba! Záložka není definována.

Chladové protilátky..................................................... Chyba! Záložka není definována.

Chlamydia trachomatis – (přímý průkaz metodou real time  PCR  v urogenitálních výtěrech, výtěrech z oka a vyšetření z moči)................................................ Chyba! Záložka není definována.

Chloridy – ztráty močí (fU_Cl)................................... Chyba! Záložka není definována.

Chloridy v moči (U_Cl)............................................... Chyba! Záložka není definována.

Chloridy v séru (S_Cl)................................................. Chyba! Záložka není definována.

Cholesterol v exudátu (Ex_CHOL)............................. Chyba! Záložka není definována.

Cholesterol v séru (S_CHOL)..................................... Chyba! Záložka není definována.

Cholinesteráza v séru (S_CHES)................................. Chyba! Záložka není definována.

Chřipka A, B  a respirační syncytiální virus RSV– metodou real time PCR Chyba! Záložka není definována.

Identifikace protilátek - antierytrocytárních................ Chyba! Záložka není definována.

IM-test + PB (infekční mononukleóza test + Paul-Bunnellova reakce- stanovení přítomnosti heterofilních protilátek)..................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Imunofixace bílkovin v moči (IFE bílkovin v moči)... Chyba! Záložka není definována.

Imunofixace bílkovin v séru (S_M-protein (IFE))...... Chyba! Záložka není definována.

Imunoglobulin A v séru (S_IgA)................................. Chyba! Záložka není definována.

Imunoglobulin Ev séru (S_IgE)................................... Chyba! Záložka není definována.

Imunoglobulin Gv séru (S_IgG).................................. Chyba! Záložka není definována.

Imunoglobulin M v séru (S_IgM)................................ Chyba! Záložka není definována.

Index kappa / lambda v séru........................................ Chyba! Záložka není definována.

INR.............................................................................. Chyba! Záložka není definována.

Kalprotektin ve stolici (F_kalprotektin)...................... Chyba! Záložka není definována.

kappa free v séru (S_freeKAPPA, volné lehké řetězce kappa v séru) Chyba! Záložka není definována.

Klíšťová encefalitida (stanovení specifických IgG a IgM protilátek metodou ELISA) Chyba! Záložka není definována.

Korigované chloridy v séru – výpočet (S_korCl)........ Chyba! Záložka není definována.

Kortizol v séru (S_KOR)............................................. Chyba! Záložka není definována.

Kreatinin – ztráty močí (fU_KREA)........................... Chyba! Záložka není definována.

Kreatinin v exudátu (Ex_KREA)................................. Chyba! Záložka není definována.

Kreatinin v moči (U_KREA)....................................... Chyba! Záložka není definována.

Kreatinin v séru (S_KREA)......................................... Chyba! Záložka není definována.

Krevní obraz - malý..................................................... Chyba! Záložka není definována.

Krevní obraz + 5 pop. DIFF........................................ Chyba! Záložka není definována.

Krevní skupina AB0 Rh(D)......................................... Chyba! Záložka není definována.

Krvácivost.................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Křížový pokus – zkouška kompatibility...................... Chyba! Záložka není definována.

Kyselina močová – ztráty moči (fU_KMOC)............. Chyba! Záložka není definována.

Kyselina močová v moči (U_KMOC)......................... Chyba! Záložka není definována.

Kyselina močová v séru (S_KMOC)........................... Chyba! Záložka není definována.

Laktát v plazmě (P_LAC)............................................ Chyba! Záložka není definována.

lambda free v séru (S_freeLAMBDA, volné lehké řetězce lambda v séru) Chyba! Záložka není definována.

LD v exudátu (Ex_LD, laktátdehydrogenáza v exudátu) Chyba! Záložka není definována.

LD v séru (S_LD, laktátdehydrogenáza v séru).......... Chyba! Záložka není definována.

LDL cholesterol v séru – výpočet (S_LDLV, low density lipoproteins) Chyba! Záložka není definována.

LE buňky..................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Legionella pneumophila serotyp 1 – průkaz antigenu v moči Chyba! Záložka není definována.

Leukocyty (WBC – white blood cells)........................ Chyba! Záložka není definována.

Leukocyty v punktátu.................................................. Chyba! Záložka není definována.

LH v séru (S_LH, lutropin v séru)............................... Chyba! Záložka není definována.

Likvor.......................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Lipáza v séru (S_LIP).................................................. Chyba! Záložka není definována.

Listerióza – (stanovení protilátek proti Listeria ivanovii a Listeria monocytogenes) Chyba! Záložka není definována.

Lymfocyty – mikroskopicky........................................ Chyba! Záložka není definována.

Lymfocyty – přístrojově.............................................. Chyba! Záložka není definována.

Lymfocyty absolutní počet.......................................... Chyba! Záložka není definována.

MCV (Střední objem erytrocytů)................................. Chyba! Záložka není definována.

Methemoglobin (B_MetHB)....................................... Chyba! Záložka není definována.

MCH (střední množství hemoglobinu v erytrocytu)... Chyba! Záložka není definována.

MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu) Chyba! Záložka není definována.

Moč chemicky + sediment........................................... Chyba! Záložka není definována.

Monocyty – mikroskopicky......................................... Chyba! Záložka není definována.

Monocyty – přístrojově................................................ Chyba! Záložka není definována.

Monocyty absolutní počet............................................ Chyba! Záložka není definována.

MOP (mikrobní obraz poševní)................................... Chyba! Záložka není definována.

MPV (střední objem trombocytů)................................ Chyba! Záložka není definována.

Myoglobin v séru (S_MYO)........................................ Chyba! Záložka není definována.

Neisseria gonorrohoeae – (přímý průkaz metodou real time PCR v urogenitálních výtěrech, výtěrech z oka)............................................................................ Chyba! Záložka není definována.

Neutrofilní segmenty – mikroskopicky....................... Chyba! Záložka není definována.

Neutrofilní tyče – mikroskopicky................................ Chyba! Záložka není definována.

Neutrofily – přístrojově............................................... Chyba! Záložka není definována.

Neutrofily absolutní počet........................................... Chyba! Záložka není definována.

non-HDL cholesterol v séru – výpočet (S_nonHDL CHOL) Chyba! Záložka není definována.

Odhad glomerulární filtrace z cystatinu C dle CKD-EPI (eGF-CKD-CysC) Chyba! Záložka není definována.

oGTT (orální glukózový toleranční test)..................... Chyba! Záložka není definována.

Osmolalita – ztráty močí (fU_OSM)........................... Chyba! Záložka není definována.

Osmolalita v moči (U_OSM)....................................... Chyba! Záložka není definována.

Osmolalita v séru (S_OSM)......................................... Chyba! Záložka není definována.

Paracetamol (acetaminofen) v séru (S_PARA)........... Chyba! Záložka není definována.

PCR (U_PCR, poměr bílkovina / kreatinin v moči).... Chyba! Záložka není definována.

PDW (distribuční šíře trombocytů)............................. Chyba! Záložka není definována.

Porfyriny v moči (průkaz)........................................... Chyba! Záložka není definována.

Progesteron v séru (S_PROG)..................................... Chyba! Záložka není definována.

Prokalcitonin v séru (S_PCT)...................................... Chyba! Záložka není definována.

Prolaktin v séru (S_PRL)............................................. Chyba! Záložka není definována.

Protein C...................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Protein S....................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Protrombinový čas – INR - QUICK............................ Chyba! Záložka není definována.

Přímý antiglobulínový test........................................... Chyba! Záložka není definována.

PSA – podíl volné frakce výpočet (% fPSA)............... Chyba! Záložka není definována.

PSA celkový v séru (S_PSA, prostatický specifický antigen celkový) Chyba! Záložka není definována.

PSA volný v séru (fPSA, prostatický specifický antigen volný) Chyba! Záložka není definována.

PTH v séru (S_PTH, parathormon v séru)................... Chyba! Záložka není definována.

QUICK......................................................................... Chyba! Záložka není definována.

RDW (distribuční šíře erytrocytů)............................... Chyba! Záložka není definována.

Retikulocyty................................................................. Chyba! Záložka není definována.

Retikulocyty – absolutní počet.................................... Chyba! Záložka není definována.

Retikulocyty mladá frakce........................................... Chyba! Záložka není definována.

Retikulované trombocyty (IPF)................................... Chyba! Záložka není definována.

RF latex (revmatoidní faktor)...................................... Chyba! Záložka není definována.

Rotaviry / Adenoviry – kvalitativní průkaz antigenu.. Chyba! Záložka není definována.

Saturace transferinu výpočet (S_SATRF)................... Chyba! Záložka není definována.

Screening nepravidelných protilátek........................... Chyba! Záložka není definována.

Sedimentace erytrocytů – FW..................................... Chyba! Záložka není definována.

SHBG v séru (S_SHBG, sex hormon binding globulin v séru) Chyba! Záložka není definována.

Schizocyty (schistocyty).............................................. Chyba! Záložka není definována.

Sideroblasty................................................................. Chyba! Záložka není definována.

Sideroblasty prstenčité................................................. Chyba! Záložka není definována.

Siderocyty.................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Skóre alkalické fosfatázy............................................. Chyba! Záložka není definována.

Sodný ion – ztráty močí (fU_Na)................................ Chyba! Záložka není definována.

Sodný ion v moči (U_Na)............................................ Chyba! Záložka není definována.

Sodný ion v séru (S_Na).............................................. Chyba! Záložka není definována.

Streptococus pneumonie – průkaz  antigenu v moči... Chyba! Záložka není definována.

Střevní viry (noroviry, enteroviry, astroviry)- kvalitativní průkaz antigenu Chyba! Záložka není definována.

Syfilis – TPPA (dříve TPHA) - stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou pasivní aglutinace..................................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Syfilis ( screningové vyšetření ELISA a RPR)............ Chyba! Záložka není definována.

T3 volný v séru (S_FT3, trijodtyronin volný v séru)... Chyba! Záložka není definována.

T4 volný v séru (S_FT4, tyroxin volný v séru)........... Chyba! Záložka není definována.

Testosteron celkový v séru (S_TEST)......................... Chyba! Záložka není definována.

Theophyllin v séru (S_THEO)..................................... Chyba! Záložka není definována.

Thyreoglobulin v séru (S_TG)..................................... Chyba! Záložka není definována.

Titr antierytrocytárních protilátek............................... Chyba! Záložka není definována.

Transferin v séru (S_TRF)........................................... Chyba! Záložka není definována.

Triacylglyceroly v exudátu (Ex_TAG)........................ Chyba! Záložka není definována.

Triacylglyceroly v séru (S_TAG)................................ Chyba! Záložka není definována.

Trombinový čas........................................................... Chyba! Záložka není definována.

Trombocyty (Plt)......................................................... Chyba! Záložka není definována.

Troponin T ultrasenzitivní v séru (S_uTnT)................ Chyba! Záložka není definována.

TSH v séru (S_TSH, tyreotropin v séru)..................... Chyba! Záložka není definována.

Tularémie (stanovení protilátek proti Francisella tularensis) Chyba! Záložka není definována.

Urea (močovina) – ztráty močí (fU_UREA)............... Chyba! Záložka není definována.

Urea (močovina) v exudátu (Ex_UREA).................... Chyba! Záložka není definována.

Urea v moči (močovina v moči, U_UREA)................ Chyba! Záložka není definována.

Urea v séru (močovina v séru, S_UREA).................... Chyba! Záložka není definována.

Ureaplasma spp. (přímý průkaz metodou real time PCR v urogenitálních výtěrech, a vyšetření z moči)..................................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Ureaplasma spp. Mycoplasma hominis (kultivace, semikvantitativní stanovení, testování citlivosti)..................................................................................... Chyba! Záložka není definována.

Vancomycin v séru (S_VAN)...................................... Chyba! Záložka není definována.

Vápník – ztráty močí (fU_Ca)..................................... Chyba! Záložka není definována.

Vápník ionizovaný (B_iCa přímé měření, S_iCaV výpočet) Chyba! Záložka není definována.

Vápník v moči (U_Ca)................................................. Chyba! Záložka není definována.

Vápník v séru (S_Ca)................................................... Chyba! Záložka není definována.

Vazebná kapacita železa v séru (S_FeVK).................. Chyba! Záložka není definována.

Vitamin B12 aktivní v séru (S_B12 aktivní, holotranskobalamin) Chyba! Záložka není definována.

Vitamin B12 v séru (S_VB12).................................... Chyba! Záložka není definována.

Vitamin D v séru (S_VITD)........................................ Chyba! Záložka není definována.

Vyšetření erytrocytárního antigénu............................. Chyba! Záložka není definována.

Vyšetření moče ve fázovém kontrastu......................... Chyba! Záložka není definována.

Vyšetření na GBS (kultivační screening nosičství Streptococcus agalactiae) Chyba! Záložka není definována.

Železo v séru (S_Fe).................................................... Chyba! Záložka není definována.

β-HCG v séru (S_betaHCG, hCG beta podjednotka v séru) Chyba! Záložka není definována.

G       Přílohy.......................................................................... Chyba! Záložka není definována.

 

 


 

A       Úvod

 

Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

 

cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné informace před vlastním vyšetřením, z jeho průběhu a po vyšetření (informace o vydávání výsledků).

Tato příručka, připravená v souladu s normou ČSN ISO 15189, je jedním z prostředků pro komunikaci mezi lékaři a laboratoří a v neposlední řadě je prezentací naší práce. Obsahuje požadavky pro provedení správného odběru vzorků, manipulaci s nimi a skladování tak, aby nebyl negativně ovlivněn výsledek laboratorních vyšetření.

Žadatelé o vyšetření mají k příručce dostupné pokyny pro pacienty, formuláře pro informovaný souhlas a žádanky pro laboratorní vyšetření.

Laboratorní příručka je součástí řízené dokumentace laboratoře, je pravidelně aktualizována a žadatelům o vyšetření je dostupná na webových stránkách nemocnice – www.nemocnice-st.cz/cl.html. Žadatelé o vyšetření jsou informování o změnách a aktualizacích.

 


 

B       Informace o laboratoři

B.1     Identifikace laboratoře a důležité údaje

Centrální laboratoře (CL) jsou organizačně začleněny do zdravotnického zařízení Nemocnice Strakonice, a.s. Poskytují vyšetření v oboru hematologie, biochemie, mikrobiologie a patologie.

 

Název laboratoře

Centrální laboratoře (CL)

Název organizace

Nemocnice Strakonice, a.s.

Typ

akciová společnost

Adresa

Radomyšlská 336, Strakonice 38629

Zřizovatel

Kraj

Zřízení

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1465 

Předseda představenstva

MUDr. Bc.Tomáš Fiala, MBA

Místopředseda představenstva

Ing. Luboš Kvapil

Představitel vedení pro systém jakosti

MUDr. Michal Pelíšek

IČO:

26095181

DIČ

CZ26095181

Kontakt:

tel.: +420 383314120

fax: +420 383314122

e-mail:sekretariat@nemocnice-st.cz

html: www.nemocnice-st.cz

Primář oddělení

PharmDr. Eva Šimečková

tel: +420 383314405

mobil: 728980963

e-mail: simeckova@nemocnice-st.cz

Zástupce primáře

Manažer kvality

RNDr. Zdeněk Tokár

tel: +420 383314340

mobil: 725505671

e-mail: tokar@nemocnice-st.cz

Vedoucí laborantka

Ivana Kadlecová

tel: +420 383314103

e-mail: kadlecova@nemocnice-st.cz

Analytický garant odbornosti 818

RNDr. Zdeněk Tokár

Lékařský garant odbornosti 818

MUDr. Romana Zimmermannová

Analytický garant odbornosti 801

Ing. Klára Jandová

Lékařský garant odbornosti 801

MUDr. Dana Šináglová

Garant odbornosti 802

PharmDr. Eva Šimečková

Lékařský garant odbornosti 807

MUDr. Robert Slunečko

B.2     Základní informace o laboratoři, její organizace, vnitřní členění, vybavení, obsazení

Centrální laboratoře jsou složeny ze čtyř dílčích úseků:

-    Úsek hematologie a krevní sklad (ÚHKS)

-    Úsek klinické biochemie (ÚKB)

-    Úsek klinické mikrobiologie a antibiotické středisko (ÚKMAS)

-    Úsek patologie (ÚPA)

 

Centrální příjem vzorků probíhá nepřetržitě tel:+420 383 314 262

Příjem materiálu mikrobiologie a patologie  tel:+420 383 314 104

 

Úsek hematologie a krevní sklad

vedoucí úseku

RNDr. Zdeněk Tokár

tel:+420 383 314 340

lékař

MUDr. Romana Zimmermannová

 tel:+420 383 314 247

krevní sklad a pohotovostní služba

 

tel:+420 383 314 343

laboratoř hematologie

 

tel:+420 383 314 345

laboratoř hemokoagulační

 

tel:+420 383 314 346

provozní doba

Nepřetržitě

pohotovostní režim

o víkendu a svátcích a od 14:30 do 6:30 každý pracovní den

Úsek klinické biochemie

vedoucí úseku

Ing. Klára Jandová

tel:+420 383 314 300

bioanalytik ÚKB

Mgr. Růžena Maroušková

Mgr. Eliška Rezková,

Mgr. Barbora Větrovcová

tel:+420 383 314 300

lékař ÚKB

MUDr. Dana Šináglová

tel:+420 383 314 300

pohotovostní služba

 

tel:+420 383 314 262

laboratoř biochemická

 

tel:+420 383 314 341

imunochemická laboratoř 

 

tel:+420 383 314 299

močová laboratoř

 

tel:+420 383 314 261

provozní doba

Nepřetržitě

pohotovostní režim

o víkendu a svátcích a od 14:30 do 6:30 každý pracovní den

Úsek klinické mikrobiologie a ATB středisko

vedoucí úseku a primář CL

PharmDr. Eva Šimečková

tel:+420 383 314 405

bioanalytik ÚKMAS

Mgr. Markéta Hajná, Ph.D.,

Ing. Zuzana Opluštilová

tel:+420 383 314 305

bioanalytik ÚKMAS

RNDr. Jana Fleischmannová, Ph.D.

tel:+420 383 314 498

laboratoř primární a komunitní péče

 

tel:+420 383 314 407

laboratoř nemocniční péče

 

tel:+420 383 314 406

laboratoř infekční sérologie

 

tel:+420 383 314 342

laboratoř PCR - diagnostika

 

tel:+420 383 314 305

epidemiologická asistentka

Salátová Štěpánka, Mgr.

tel:+420 383 314 498

provozní doba

6:00 až 18:00 každý pracovní den

06:00 až 12:00 v sobotu

07:00 až 10:00 v neděli a státní svátek

pohotovostní režim

pracovní dny 15.00 - 18.00

sobota 6.00 - 12.00

neděle a svátky 7.00 - 10.00

ATB středisko

PharmDr. Eva Šimečková

tel:+420 383 314 405

pracovní dny  7.00 - 15.30

v urgentních případech i mimo uvedenou pracovní dobu na mobilním čísle tel. + 420728980963

Úsek patologie

vedoucí úseku

MUDr. Robert Slunečko

tel:+420 383 314 301

lékař ÚPA

MUDr. Martin Dušek

tel:+420 383 314 301

laboratoř patologie

 

tel:+420 383 314 301

pitevna, sanitář

 

tel:+420 383 314 303

provozní doba

6:30 až 15:00 každý pracovní den

 

 

Odběrové středisko I

umístění

v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. v  pavilonu operačních oborův přízemí

provozní doba

6:00 až 12:00 každý pracovní den

telefon

+420 383 314 133

 

Odběrové středisko II

umístění

Poliklinika, Bezděkovská 186,

386 01 Strakonice

provozní doba

6:30 až 10:30 každý pracovní den

telefon

+ 420 606 694 920

 

 

Odběrové středisko III

umístění

Poliklinika Blatná, J. Wericha 502,

388 01 Blatná

provozní doba

6:00 až 14 každý pracovní den

telefon

+ 420 725 561 220

 

B.3     Zaměření laboratoře a stav akreditace

Centrální laboratoře (dále jen CL) zajišťují kvalitativní a kvantitativní vyšetření v následujících oborech: hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie pro lůžková i ambulantní oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. a pro všechna ostatní zdravotnická zařízení ve spádové a přilehlé sousední oblasti podle jejich požadavků. Jedná se o základní a specializovaná vyšetření biochemická, imunochemická, hematologická, koagulační, imunohematologická, bakteriologická, sérologická, molekulárně-biologická a mikroskopická vyšetření. Pro Nemocnici Strakonice, a.s. provozují mimo uvedené ještě krevní sklad. Poskytují konzultační činnost k interpretaci laboratorních výsledků materiálů zpracovaných v CL včetně konzultační činnosti ATB terapie a schvalování vázaných antibiotik v rámci ATB střediska. Pro vyšetření, která nejsou k dispozici v CL, zajišťují sběr, popřípadě zpracování, třídění a transport vzorků na pracoviště, která jsou schopna tyto služby poskytnout.

Úroveň práce a přesnost vyšetřovacích metod je sledována externí kontrolou kvality a systémem operačního řízení vnitřní kontroly kvality na jednotlivých pracovištích. V současné době jsme zapojeni do následujících systémů tzv. externí kontroly kvality:  SEKK (organizované firmou SEKK s.r.o.), EHK (organizované SZÚ), UKNEQAS (United Kingdom National External Quality Assurance Scheme – Colindale) a DAR (Deutscher Akkreditierungs Rat), v nichž námi dosahovaná kvalita stanovení s ohledem na mezilaboratorní porovnávání vzorků má velmi dobrou úroveň. Od roku 2012 jsme  úspěšně zapojený do externího hodnocení kvality pro PCR - EQAS(External Quality Assesment Program in Clinical Laboratories - INSTAND e.V.) a v bakteriologii do cyklu Community Microbiology UK NEQAS.


Laboratoř je akreditovaná podle normy  ČNS EN ISO 15189:2013 a jsme oprávněni používat značku:


 

B.4     Spektrum nabízených služeb

Centrální Laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. poskytují:

·          základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály),

·          základní hematologická a koagulační vyšetření krve,

·          základní sérologická a bakteriologická vyšetření včetně konzultační činnosti racionální ATB terapie u vzorků vyšetřených v CL a schvalování vázaných antibiotik v rámci ATB střediska, dále některá specializovaná molekulárně-biologická vyšetření

·          specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kardiálních markerů, kostních markerů, protilátek, a dalších vyšetření v různých biologických materiálech),

·          specializovaná hematologická a koagulační vyšetření z krve (stanovení počtu retikulocytů, erytroblastů, monitorování antikoagulační léčby, vyšetření trombofilních márkrů)

·          konzultační služby v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie a klinické mikrobiologie

·          vyšetření pro veterinární účely,

·          logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti, transport materiálu do smluvních a spolupracujících laboratoří), distribuce odběrových systémů klientům laboratoře dle aktuální potřeby

·          komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

 

Podrobnosti k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v kapitole F.

Nabídka vyšetřovacích metod se upravuje dle požadavků klinických oborů a poznatků vyplývajících z úrovně vědeckého poznání.

B.5     Popis nabízených služeb

Laboratoř poskytuje kromě vyšetření v běžném rutinním režimu také, u vybraných metod, možnost urgentního zpracování vzorků a to v následujících režimech:

·         vitální indikace,

·         statim.

B.5.1     Vitální indikace

Požadavek laboratorního vyšetření v situaci spojené s ohrožením života, kdy výsledek vyšetření má vliv na přežití pacienta. Vzorky na vyšetření mají absolutní přednost. Transport vzorku je předem telefonicky ohlášen laboratoři na č. 4262. Příjem materiálu probíhá 24 hodin denně.

Materiál spolu se správně vyplněnou žádankou je nutno předat na centrálním příjmu osobně pracovníkovi u příjmového okénka. Pracovník laboratoře při příjmu vzorku zaznamená na žádanku čas příjmu, který oba stvrdí svým podpisem. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek VITÁLNÍ INDIKACE, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky.

Urgentní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky jsou telefonicky oznámeny pracovníkovi ordinujícího oddělení.

Při vitální indikaci transfúzního přípravku se pracovníkovi oddělení vydá požadovaný počet EBR krevní skupiny 0neg, tyto jsou označeny červeným nápisem „Vitální indikace“ a jsou vydána bez provedení zkoušky kompatibility. Následně pracovník krevního skladu provede vyšetření křížového pokusu, aby případná nekompatibilita (přítomnost nepravidelných protilátek) mohla být včas zjištěna.

Plazma pro klinické požití je vydána bez nutnosti provedení vyšetření.

 

Přehled laboratorních vyšetření dostupných z vitální indikace a jejich dostupnost:

Biochemické vyšetření

Dostupnost

Krev (srážlivá)

glukóza, Na, K, urea, kreatinin, ALT, troponin T,

laktát (plazma - viz. kap. F)

30 min

Krev (nesrážlivá)

pH, pCO2, pO2

15 min

Hematologické vyšetření

Dostupnost

Krev nesrážlivá (K3EDTA)

 

Krevní obraz

15 min

Krev nesrážlivá (citrát)

Protrombinový čas (INR), APTT, fibrinogen

30 min

Krevní sklad

Dostupnost

Výdej EBR krevní skupiny 0 Rh(D) negativní

Výdej plazmy pro klinické použití krevní skupiny AB

ihned

 

Při současné vitální indikaci transfúzního přípravku a jiných hematologických vyšetření má vždy přednost provedení zkoušky kompatibility.

B.5.2     STATIM (akutní indikace)

Ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají přednost před ostatními vzorky. Příjem materiálu probíhá 24 hodin denně.

Materiál určený ke statimovému vyšetření musí být předán osobně pracovníkovi laboratoře s řádně vyplněnou žádankou. Tento materiál je zpracováván přednostně vzhledem k rutinnímu provozu. To znamená, že běžící analýzy se nechají dokončit. Dostupnost výsledků po předání materiálu je do 60 minut u acidobazické rovnováhy do 30 min.

 

Přehled laboratorních vyšetření dostupných v režimu STATIM:

Biochemická vyšetření

Krev (srážlivá)

glukóza

Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Fe, osmolalita

urea, kreatinin, kyselina močová

bilirubin celkový, bilirubin novorozenecký, ALT, AST, GGT, ALP

amyláza, amyláza pankreatická, lipáza, cholinesteráza, laktátdehydrogenáza, CK

cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy

albumin, celková bílkovina, CRP

troponin T, paracetamol

alkohol

Moč 

glukóza, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, kyselina močová

amyláza, amyláza pankreatická

chemické a morfologické vyšetření moče

screening drog v moči

Likvor

bílkovina, albumin, glukóza, laktát, počet erytrocytů a jaderních elementů

Krev (nesrážlivá)

pH, pCO2, pO2, iCa2+,  MetHb, COHb, BILN

laktát, amoniak

Hematologická vyšetření

Krev nesrážlivá (K3EDTA)

krevní obraz + 5 populační přístrojový diferenciál

retikulocyty

(diferenciál mikroskopicky jenom na výslovnou žádost u podezření na hematoonkologické onemocnění)

Krev nesrážlivá (citrát)

protrombinový čas (INR), APTT, fibrinogen, trombínový čas, antitrombin, D-dimery

Krevní sklad

Krev srážlivá

křížový pokus, přímý antiglobulinový test (Coombsův test), nepřímý antiglobulinový test, křížový pokus

 

Přehled laboratorních vyšetření dostupných v režimu STATIM - mikrobiologie:

·         mikroskopická vyšetření primárně sterilních materiálů (např. likvor, punktát)

·         mikroskopické vyšetření sputa na BK (tuberkulózu)

·         mikroskopické vyšetření tkáně (např. žaludeční biopsie - Helicobacter pylori, sliznice  jícnu - mykotická agens)

·         likvor - průkaz antigenu latexovou aglutinací nejčastějších patogenů

·         průkaz antigenu Streptococcus pyogenes – výtěr z krku –od ledna 2013 pouze dostupné na interní ambulanci

·         průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae – moč

·         průkaz antigenu Legionella pneumophila serotyp 1 – moč

·         přímý průkaz části DNA Clostridium difficile produkující toxin B, binární toxin a mutace TcdC ve stolici (metodou real time PCR)

·         přímý průkaz  chřipka A, B a respirační syncytiální virus RSV (metodou real timePCR)

·         průkaz antigenů rotavirů a adenovirů, norovirů, enterovirů a astrovirů

·         bakteriologicky negativní nález v moči

·         po telefonické domluvě lze v odůvodněných případech (např. transplantace orgánů) provést některá vyšetření infekční sérologie statimově: HBsAg, anti-HAV, HIV, CMV. Vyšetření HCV do čtyř hodin.

B.5.3     Vyšetření cizích státních příslušníků

Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Pro vyplnění žádanky platí standardní pravidla. Na žádance je nutno uvést, zda se jedná o EU pojištěnce nebo jiného cizince – samoplátce. CL fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím finančního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

B.5.4     Vyšetření samoplátců

A.    Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře: Na žádance je nutno uvést označení „SAMOPLÁTCE“. Po vyšetření vzorku a odeslání výsledků je odeslána ordinujícímu lékaři faktura prostřednictvím finančního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

B.     Vyšetření se provádí na základě vlastní žádosti pacienta, bez ordinace lékařem: Pacient nejdříve uhradí požadovanou částku v pokladně Nemocnice Strakonice, a.s. a až po předložení potvrzení o zaplacení se mu odebere vzorek a provede vyšetření. Výsledek je potom předán přímo pacientovi do ruky.

B.5.5     Vyšetření pro veterinární lékaře

Vyšetření pro veterinárního lékaře se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. CL přijímá řádně označenou a uzavřenou zkumavku s přiloženou vyplněnou žádankou, která obsahuje ordinujícího lékaře, identifikační údaje zvířete a požadovaná vyšetření.

Fakturace probíhá prostřednictvím finančního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.